søndag 9. august 2009

Itj ei Kron!

Vi hører at man er i ferd med å organisere "knykens venner".

Offisielt er formålet å samle inn penger til 7-millioners prosjektet til Asphjell, men det egentlige formålet er å få inn et lite beløp, for deretter å sette Orkdals-politikerne under press : "se hva vi har fått til, nå må politikerne også bidra og gjøre sitt".

Dermed er dette det motsatte av en positiv dugnad til idrettens felles beste i dalføret.
Det er og blir en utpressingsaksjon for å tvinge politikerne til å se bort fra den vedtatte prioriteringslista for kommunen som for lengst er vedtatt.

Dermed er hensikten med aksjonen at OIL vil forsøke å tvinge til seg midler på alle de andre idrettslagenes bekostning, og dermed bør INGEN, ikke en gang medlemmer av OIL, støtte denne aksjonen.

Ikke dersom man mener det har noe for seg å forsøke få til et samarbeid i fremtiden, ikke om man mener at regler og vedtak skal følges og ikke om man mener at ikke anraki skal rå i idretten og lokalpolitikken!

For min egen del vil jeg si klart fra på forhånd : det bli ikke ei krone å få fra meg, og forhåpentligvis ikke fra andre heller.

Mine kroner har allerede Orkdal Sparebank bevilget på mine vegne, og mot min vilje fra rente-inntektene fra familiens bankkonti i banken.

Det skal bli fornøyelig å se hvor mange kroner man er i stand til å samle inn på Fannrem, man har jo ingen tradisjon for kollektiv innsats og solidartitet der oppe. Den eneste innsatsen vi kan minnes er en voldsom innsats for å pløye, harve og så på 1. mai........

Jeg regner det som sannsynlig at det som kommer inn fordeler seg omtrent slik: 5% fra beboerne, 30% fra Orkdal E-verk, 30% fra Orkdal Sparebank, 5% fra Mølna, 10% fra Nøsen og 20% fra Felleskjøpet.

Jeg håper at lista blir offentliggjort i S-T, slik at jeg kan se hvor jeg ikke skal handle og hvor jeg skal flytte kontoer og anonnement vekk fra......... FØLG MED!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten