onsdag 12. august 2009

Bråk innenfor idretten i Orkdal

Sakset fra OIF's nettsider :
"OIF vil ha Knyken-orientering i Idrettsrådet

OIFs representant i Orkdal Idrettsråd, Rudolf Larsen ber om et møte i Idrettsrådet for å få en orientering om Orkdal ILs millionsøknad til nytt anlegg i Knyken. Så sent som 9. juni i år hadde rådet kontaktmøte, men der ble denne saken ikke nevnt av OILs representant, noe som synes merkelig i og med at rådet er et samarbeidsorgan.

I henvendelsen fra OIF-lederen til Idrettsrådet heter det:
- Som styremedlem av Orkdal Idrettsråd vil jeg be om at det innkalles til styremøte i Orkdal idrettsråd.

Det bes om en redegjørelse for OILs søknad av 02.07.09 til Orkdal kommune om tilskudd til utbygging og rehabilitering av ”Nye Knyken Skisenter” i 2009.

De tiltak det søkes om støtte for er ikke på Orkdal Idrettsråds prioriteringsliste som ble vedtatt 23. oktober 2008.

I ”Plan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2013” står det:

Orkdal Idrettsråd har en viktig funksjon både i planarbeidet og i forbindelse med de årlige rulleringer av planen. Orkdal Idrettsråd skal hvert år ha planens tiltaksdel på høring før planen rulleres i kommunestyret. Idrettsrådet har også et koordineringsansvar opp mot idrettslagene i Orkdal kommune og har et viktig ansvar for å stimulere til samarbeid på tvers av idrettslagene. Anlegg som er nevnt i planen kan ved rullering tas inn i prioritert tiltaksdel gjennom planperioden, men anlegg som ikke er nevnt i planen kan først tas inn ved revidering. "Det er et forhold man må legge vekt på her:

Lederen i Orkdal Idrettsråd er identisk med Leder i OIL.

Denne lederen er en NÆR støttespiller for Jorodd Asphjell, og har altså suverent unnlatt å følge spillereglene og først bringe søknaden om 7-millioner inn for det råd han selv leder, og dermed selv avskjært alle muligheter for korrekt saksbehandling og å få saken og søknaden inn på prioritert liste.

Dette er rett og slett suveren forakt for alle de andre idrettslagene i kommunen, og for alle andre idretter enn akkurat det som foregår i Knyken.

Det føyer seg fint inn i det bildet av triksing, bakspill og fusk og fanteri som etter hvert hefter ved personen Asphjell, nå har vi altså flere navn å føye til på lista.

For idrettens skyld, hensynet til HELE idretten og hensynet til det som er tilbake av samarbeidsvilje i denne dalen, og av hensyn til et spakt håp om at det skal gå an en gang å bilegge grendastriden i denne dalen :

Nå bør både Asphjell og hans sverddragere trekke konsekvensen av elendig lederarbeid og lederstil og trekke seg ut av idretten i dalføret - for godt!

Jeg oppfordrer fremdeles de som fortsatt føler at de MÅ stemme Arbeiderpartiet til Stortingsvalget, til å stryke Asphjell!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten