lørdag 30. mai 2009

Sviket i Formannskapet stadfestet!

Sitat:
"18-17 MOT ny bane 3 i Orklahallen
Med bare én stemmes overvekt sa kommunestyret onsdag nei til å bevilge ti millioner kroner til ny bane 3 i Orklahallen. Den lokale blokkpolitikken fortsetter: Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre (18) sier nei. Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet (17) sier ja. "

Da er det klart, Høyre gikk med den borgerlige blokken og sviker dermed Idrettsparken, Orkanger Idrettsforening, Idrettsparkens Venner og Orkla FK, da saken on Hall3 Bane 3 kom opp i Kommunestyret, etter den skuffende forhåndsinnstillingen i Formannskapet.

I et tidligere innlegg kom vi i skade for å "glemme" SV. Det er beklagelig.

Mern det er et større problem for SV enn for oss, ser man tilbake i historien har nok SV stort sett støttet Idrettsparken og videre utvikling der - så lenge det ikke komme i konflikt med skolepolitikken og Follo - av en eller annen grunn har SV tatt over for Venstre i å være "lærerpartiet" i Norge.

Så det ser ut til at SV til stadihghet stiller seg selv i skyggen og blir glemt. I denne saken har de imidlertid stemt RIKTIG!

Så er det Fremskrittspartiet: partiet har gjennomgått en bemerkelsesverdig snu-operasjon, det skal deres lokale leder Torstein Larsen ha honnør for, han har svelget noen kameler og et par politiske prinsipper og har - siden Idrettsparkens Venner satte denne saken på dagsorden, gått tilbake på sin tidligere politikk og har støttet både Idrettsparken og sentrumsutviklingen på Orkanger.

Så langt ser det ut som om han har brutt med den borgerlige blokken. Spørsmålet er, ved neste kommunevalg, kan vi STOLE på Fremskrittspartiet? Kan vi stole på at de klarer å holde fokus på langsiktige mål og langsiktig utvikling av sentrum og Idrettsparken, eller er de til salgs for et par politiske bein, slik at de går tilbake til den borgerlige blokken dersom de bare får plass og innflytelse i praktisk politikk i Orkdal?

For det som står klart etter dette avstemningsresultatet er at den borgerlige blokken gir totalt F! i alt som heter sentrumsutvikling. De NEKTER å ta politisk og økonomisk ansvar for utviklingen av og moderniseringen av Idrettsparken. I steder taler feks Bang i forblommede vendinger om at man må "samarbeide med næringslivet" og "finne andre økonomiske løsninger"

De borgerlige har hengt hele sentrumsutviklingen og Idrettsparken til tørk, toer sine hender og tar sjansen på at politisk sujksess ligger i å sloss om å dele de borgerlige stemmene UTENFOR Orkanger, samtidig som man innser at man ikke har noe å hente på Orkanger.

At de ikke skjønner at de også dermed har stengt seg selv ute fra et betydelig stemmepotensiale i andre deler av kommunen, betyr at de ser helt bort fra Arbeiderpartiets velgergrunnlag i HELE kommunen.

Men for oss som er opptatt av en rettferdig og balansert utvikling av kommunen, og - for å sitere høyres partiprogram - er opptatt av å utvikle for fremtiden ved å bevare det beste fra fortiden (gjennom oppgradering av Idrettsparken!), står det klart, vi har bare TO politiske alternativer, Arbeiderpartiet og SV, med Frp forløpig på venteliste A. De andre partiene er direkte fiendlig innstilt til alt som er på Orkanger, alle som bor der og all utvikling.

De borgerlige partienes politiske credo kan enkelt oppsummeres i dette "leve Jåren! skjit i Orkdal'n"

God bedring.

onsdag 27. mai 2009

Da er det klart, vi er svikta av de borgerlige partiene - IGJEN!

Sitat:
"Nytt nei til bane 3-penger
Nok en gang har det politiske flertallet sagt nei til å avsette penger til bane 3 i Orklahallen. Ap foreslo å bevilge 10 millioner kroner da regnskapet for 2008 ble gjort opp. Partiet ble stående alene i formannskapet onsdag. De andre sluttet opp om et forslag fra Oddbjørn Bang (Sp). Det innebærer ekstrabevilgninger til flere formål - men ikke til erstatning av Gammelhallen "

Atter en gang blir vi sviktet og det er de samme partiene og de samme politikernavnene som går igjen.

Nå har Bang gått igjen, i festtaler på det åpne møtet og debatten som Orkanger Vel arrangerte. Og som føljetong i Sør-Trøndelag med fete løfter, så lenge det ikke koster noe.

Forblommede løfter - uten konkrete forslag og uten penger på bordet.

Her hadde Orkdal Kommunestyre en sjanse! 10 millioner i ekstrabevilgninger skulle fordeles. Det skulle egentlig vært en liten julekveld det.

Det ville ha vært rimelig å bevilge LITT penger til det vedtatte hovedanlegget for Idrett og Fotball i dalføret, og sette av fondsmidler til Idrettsparken.
Slik at dørstokken kunne ha blitt en god del lavere når man en gang blir nødt til å bevilge penger til Hall 3 og flere baner, samt å oppgradere Friidrettsbanen fra den 1947-standarden som politikerne ser ut til å ville verne så pietetsfullt. For DET blir man til slutt, enten man vil eller ikke.

Legg merke til at Arbeiderpartiet foreslo å sette av hele beløpet - 10 millioner i sin helhet - til dette formålet! Det bør huskes til neste kommunevalg!

Legg også merke til : hele vårt statssystem er bygget på et gyldent prinsipp : Det Gode Kompromiss.

I en slik sak, som det har stått slik strid om, så lenge, skulle en tro at borgerlige politikere ville vært interessert i å nå framm til et kompromiss.

Om man ikke fant å kunne imøtekomme Arbeiderpartiet full ut -
(og flertallet av Orkangers befolkning, jeg minner om fakkeltoget for å verne Nedre Rømme og pengeinnsamlingen til Idrettsparkens Venner, der stemte flertallet av oss med LOMMEBOKA! Det veier mere det enn bare å si et par ord!),
- så kunne man forventet et kompromiss, hvor halve beløpet - 5 millioner av ekstraoverskuddet, eller kanske 3 millioner, kunne ha blitt satt av.

Men NEI!

De borgerlige partiene har ærklært krig mot Orkanger og Orkangervelgerne.

De må være hellig overbeviste om at de ikke har noe å vinne - ikke en eneste stemme! - på Orkanger.

Vi går mot et valg, dessverre ikke et lokalvalg, men allikevel, la oss gå sammen om å gi dem rett!

Ikke en stemme til Venstre! Ikke en stemme til Senterpartiet! Ikke en stemme til Kristelig Folkeparti! orkdalslista stiller ikke, som kjent.

Så kan vi heller snakkes sammen før valget om hvem som fortjener våre stemmer mest, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre - de kaster i allefall ikke skitt etter Orkangerfolk.

mandag 25. mai 2009

Debatten fortsetter i Sør-trøndelag

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1240573.ece

Siterer foreløpig siste innlegg:
"herrefred ?
21.05.09 - 13:04
Orklas videre skjebne blir ikke avgjort på grunn av en litt feilaktig avstemning. Seniorlagets plassering i årets serie, og om seniorlaget har igjen seniorer ved sesongslutt blir avgjørende. I tillegg blir den nye samarbeidsavtalen viktig for fortsettelsen. Og den ser ikke lovende ut da OIL ikke ønsker å samarbeide med Orkla vedrørende gutte og smågutte. Det blir faktisk OILs dårlige samarbeidsholdning til Orkla som kan ødelegge klubben."Her resttes søkelyset på et stadig tilbakevendende problem i denne debatten:

Kan man STOLE på OIL? Har man noensinne kunnet stole på OIL?
Så vidt jeg kan se har man kun snakket om samarbeid når man selv ligger nede og står uten muligheter, der oppe fra.

Så vidt jeg kan se bryter man straks inngåtte avtaler, eller saer bort fra inngåtte avtaler og fortsetter som før.

Den beste illustrasjonen på det?

Tja hva med ballbingen, feks? Den BURDEjo ha kommet i Idrettsparken, som er vedtatt å være kommunen og hele dalens HOVEDANLEGG for både friidrett, fotball og annen fysisk fostring.

Men hvor styrte lederen for OIL pengestrømmen? (for alt var jo finansiert av STORSAMFUNNET, det var hans politiske venner og kandestøpere som signerte regningen)

Jo selvsagt - i stedet for å legge dette til det sted der flest mulig ville ha glede av det, klemte man ballbingen inn på et område som er for lite allerede, og hvor man kunne ha brukt plassen til noe fornuftig, kanskje fått til et makeskifte med naboen og fått plass til en ekstra slitebane.

Men nei, OIL kortsiktighetens og NUETS høyborg i hele Orkdfalen valgte annerledes, deres leder valgte selvsagt å prioritere sin egen klubb framfor fellesskapet. Utrolig hvor stor forskjell det er på praktisk politikk og levd liv og politiske festtaler, vi skal huske det til valget, når den samme lederen kommer og snakker om "fellesskap" og felles løsninger!

Og hva med satsingen på kunstgress på Fannremsmoen?

Samme sak. Penger som med fordel kunne vært brukte i Idrettsparken, hvor en raskt kunne ha fått ENDA en bane med oppvarming om vinteren, for anlegget ligger der allerede!

I stedet forstatte OIL-ledelsen på geriljataktikken som har ødelagt og vil fortsette å ødelegge alt samarbeid i dalføret til evig tid.

Jeg blir kritisert fordi jeg våger å skrive om dette, og SAMTIDIG snakke om "samarbeid".

Til det er å si at vi får ALDRI noe virkelig samarbeid så lenge gerljataktikken får fortsette fra OIL. Og vi får aldri noe samarbeid så lenge OIL har TO AGENDAER, en festtale-agenda og en hemmelig og skjult agenda, som går på å egoistisk rote til seg mest mulig fra Storsamfunnet, på bekostning av alle andre.

Det er på tide at OIL selv begynner å etterleve og HOLDE inngåtte avtaler.

Uten det er alt samarbeid dømt. Og uten det er selve fotballen i dalen dømt, drømmene om bare å trykke på en bryter, så skal vi være tilbake til 1989, er selvsagt bare guttedrømmer for barn, det går ingen vei tilbake, det går bare en vei, og det er fremover og navnet på den veien er SAMARBEID.

Men da må man se seg i speilet og begynne å opptre hederlig og ærlig.

søndag 24. mai 2009

Tidenes fotballspiller på Orkanger?

Hvem er egentlig tidenes beste fotballspiller på Orkanger?

Tenk nøye gjennom svaret, her er det mye å velge i!
Og flere lag å velge blant!

Og ikke minst, veldig mye som de yngste ikke veit og aldri har hørt snakk om!

Skriv inn ditt forslag som kommentar her, det er ikke nødvendig med mere enn et navn, men best om man har litt kunnskap og en begrunnelse også.
(klikk på KOMMENTARER rett under dette innlegget og skriv inn ditt forslag, og trykk PUBLISER INNLEGG, lykke til!)

Så får vi se om vi får såpass mage forslag at vi kan bli enige om en leseravstemning når det litt utpå sommeren en gang.

Aktuelle lag er i hvert fall

Orkanger Idrettsforening.
Njardar
Orkla FK

Er det noen som mener at flere lag bør med i vurderingen, så si fra!

Jeg tipper Olaf Gravråk, som skreiv boka Orkangeridretten, er det nålevende menneske som sitter med mest kunnskap om dette, han burde kanskje inviteres inn til bloggen her.....

fredag 22. mai 2009

Endelig: Orkla FK slo Melhus 3-1

Sitat:
"

Endelig: Orkla FK slo Melhus 3-1

Orkla FK slo Melhus 3-1 i Idrettsparken fredag kveld."


Hva nå? Når Orkla begynner å vinne, forstummer vel all sutringen? DA blir det vel stille om å legge ned laget?

Neppe. At Orkla begynner å vinne er sannsynligvis det SISTE orkdalingene ønsker seg.

Bra dette ikke er under krigen, for den gang gikk det riktig ille med dem som forvillet seg over på feil side.

Gratulere Orkla!

Stå på alle sammen, spillere, trenere, støtteapparat. Det fortjener dere.

Bare de sterkeste klarer å stå oppreist midt i stormen!

Styrken har dere, ferdigheten og, det som trengs nå er samhold, litt flaks samt at vi klarer å få lusa ut av håret på dere!

torsdag 21. mai 2009

Ett eller flere lag?

Om en ser på leseravstemningen ved siden av her, er det som ventet delte meninger....

Pr i dag har vi kun ett lag, som representerer dalføret i seriesystemet på lokalnivå.

Om det skal deles opp, så er eneste logiske modell slik:

Senior, Junior, Dame og alle Aldersbestemte lag går alle inn i Orkla FK, som deretter overtaes i sin helehet av Orkanger Idrettsforening.

Orkdal Idrettslag (OIL) får anledning til å starte sitt eget seniorlag i nederste divisjon - eller den divisjon NFF bestemmer, og har anledning til å spille seg oppover.....

DA må det da bli slutt på bråket fra Fannremshold!

onsdag 20. mai 2009

Kommentarer???

Dersom noen har VELDIG lyst til å renske seg, så går det an å legge inn kommentarer:

Du kan legge inn en kommentar HER!

Du klikker på "kommentar" som ligger på ei linje under hvert innlegg her og skriver selv, som jeg har gjort.

Deretter klikker man på "publiser innlegget"

Få det ut! Det er ikke bra å gå med høyt blodtrykk!

Skikkelig bra kommentarer, som følger vanlig folkeskikk mht skjellsord (politikere må selvsagt tåle mer enn andre) vil bli lagt ut som blogginnlegg i innsenderens navn, om det er ønskelig. Stygg kjeft får ligge i kommentarboksen.

Hvor vil dem spille?

De som drømmer om at OIL - og OIF - skal gjenoppstå fra de døde, må ta inn over seg følgende:

Nå har både OIL og OIF vedtatt at samarbeidet omkring Orkla FK skal bestå, nå siste ved overveldende flertall på et godt besøkt årsmøte i OIL, slik at vedtaket er solid forankret, og ikke kan bestrides.

En videre geriljavirksomhet rundt dette spørsmålet vil reise følgende problemstiliing: Hvor skal det spilles?

Det er IKKE plass på Fannremsmoen.
Det BØR ikke finnes plass i Idrettsparken. Til det er saken for betent, det er en UVENNLIG handling mot OIF, OIL og Orkla FK og Orkla FK ER begge de samarbeidende klubbenes satsing i seriefotballen på voksent nivå.

Da står man tilbake uten organisasjon.
Uten penger.
Og uten bane.

Foregangsmennene får ta noen blad fra historieboka og begynne der man startet for over 100 år siden:

Organisere seg.
Skaffe medlemmer.
Finne og utdanne ledere.
Finne noen som er villig til å gjøre praktisk arbeid.
Skaffe seg penger og finne noen som kan regnskapsarbeid og noen som kan styre økonomien.
Lokalisere eu egnet tomt.
Gå gjennom den politiske kverna og skaffe seg bygge-tillatelser.
Søke om tippemidler.
Starte den praktiske utbyggingen av banen, etter at prosjektet er finansiert, tillatelser skaffet og prioriteringslista hos de som fordeler tippemidlene er forsert.

Når man så har en bane, kan man begynne den møysommelige jobben med å starte opp i aller nederste divisjon, samtidig som man skal organisere minifotball, aldersbestemte klasser, juniorfotball, og håpen på at man klarer å få med mange nok til å spille seniorfotball, hver kamp i sesongen, som er gode nok SAMTIDIG til at man klarer å spille seg oppover i sereisystemet.

Jeg hadde en gang i tiden gleden av å være relativt nær tilskuer til en gjeng som startet opp i nederste divisjon oppe på Jonsvannet.
De var så heldige at de HADDE fotballbane, så for dem var det enkelt, de sparte seg ei hindeløype på minst 5 år, kanskje 10 år, slik at de slapp å vente så lenge, men kunne gå i gang å spelle foppall right away.

I vårt tilfelle blir det mange mange år før man kommer så langt at man kan blåse i fløyta.
Før man møter knokkelkampene i nederste divisjon, skader og annet som setter bom for opprykk i en alt for liten stall.
Det skjedde også på Jonsvannet rundt 1970, skadene kom, stygge skader, avdankede "stjerner" alt for seint inn i alle taklinger kan være mye farligere enn toppspillere i etablerte lag....
Så opprykket uteble!

DET kommer nok til å skje i Orkdal også, men det får ikke entusiastene vite før om 10 år, tidligst!

Toget har gått gutter, stikk fingeren i jorda og erkjenn at verdern er som den ble. 1980-tallet bør begraves, sammen med hockey-sveisen og papiljotter i ungpikehår!

God bedring!

Økonomi!!

Økonomi, roten til alt ondt, det som får ting til å gå rundt, smurningen i et moderne samfunn.

Kan tilhengerne av hele 3 fotball-lag i det lille dalføret vårt forklare oss:

Hvor skal dere finne penger til å drive dette?

Er det noen som tror at dette ¨årner" seg av seg selv?

Ettersom de fleste som absolutt vil gå inn i fremtiden med ryggen først, stort sett er gamle supportere, ikke de som dreiv de gamle klubbene, og heller ikke gamle spillere, vet dere overhodet hva det koster av penger og jækla hardt arbeid å drive et idrettslag?

Svar legges i kommentarboksen her (klikk på kommentar og SKRIV!) og vil bli lagt ut som blogginnlegg. NB! Ikke skjellsord og mobbing nå da, det har vi sett nok av i fotballdebatten!

Her var det mye bambus!

Nett-debatten omkring Orkla FK i Sør-Trøndelag :

http://www.avisa-st.no/sport/fotball/article1238766.ece

Her var det mye tullprat, bambus og uhøvisk tale.

Fotballfolket må skjerpe seg og demonstrere at de kan ta en debatt som voksne folk, uten å skjemme seg ut!

Skjerpings!

Velkommen!

Her er en ny ressurs som står åpen for alle som er interessert i Orkanger-fotballen!

Skriv kommentarer, send inn interessante saker, og det skal blu publisert raskt og uten andre inngrep enn at direkte mobbing og usaklige personangrep vil filtreres til alles beste!
 
Blogglisten