tirsdag 14. juli 2009

Spørsmål om HENSIKTEN med å skrive om Asphjell / Orkla ?

Dessverre Pål. Gode forsetter til tross, nå tok du mannen i stedet for saken i Sør-Trøndelag tidlifger i dag.

Jeg skriver om SAK, jeg skriver om historie, og jeg er opptatt av rettferdighet - og å få kvista en hensynsløs politiker som rått utnytter den makta vi har gitt ham, og da til og med faktisk flere stemmer på Orkanger enn på Fannrem, både prosentvis og i reine stemmer!

Det er hensikten og det skulle ikke være så vanskelig så å forstå at du er nødt til å fokusere på min person, det er hundrevis på Orkanger som er svært enige i dette synet som jeg altså målbærer.

Jeg sier det som blir sagtpå en sivilisert måte, du ville ha blitt mørkeredd over å høre hva som kan bli sagt i kroker og på fortau........

Det er også en viktig hensikt, å ventilere misnøye FØR det blir en eksplosjon, for slik kan det ikke fortsette.


Var det klart nok? Og hold deg dere til SAK nå da!

Les nyheter på Orkanger Vel!

DALENS SIKRESTE KILDE FOR INFORMASJON!

Det viser seg at den "støyen" vi hittil har sett i spenningsfeltet mellom OIF og OIL, med Orkla FK som joker i stokken bare er forpostfektinger i et større spill :

Orkla FK betaler ikke for seg i idrettsparken og OIF er forberedt på å bryte samarbeidet, dersom den andre parten ikke er villig til å betale forfalte faktura!

Diskusjonen kan man ta på HER, ved å skrive i kommentarfeltet, det er raskere enn å skrive til S-T, og ettersom Hans K er ute på tjensetreise, er gjesteboka midlertidig ute av drift.

Bruk bloggen!

mandag 13. juli 2009

Kunstgressbanen kan velte Orkla FK

Sakset fra Orkanger Vel :

"Den oppvarmede kunstgressbanen kan bli det som til slutt velter Orkla Fotballklubb. Orkla FK og OIF er uenige om en ny avtale for banen. Avtalen handler om penger - det vil si fordeling av inntekter og utgifter. Ledelsen i OIF er forberedt på å gå ut av hele Orkla FK dersom det ikke lykkes å oppnå en avtale om kunstgressbanen som OIF kan akseptere"

Det brygger opp til en viktig og avgjørende debatt om disse spørsmålene, dessverre trekkes den i gang på Orkanger Vel, samtidig som Hans, som er redaktør drar på utenlandsreise på jobben.

Å bruke S-T som forum for en så viktig debatt er nesten umulig : det går uendeligheter av tid mellom oppdateringer, fortsatt "forsvinner" eller senureres innlegg uten at det ser ut til å være noe system i det, og samtidig med at man slipper gjenmnom innlegg som ikke er annet enn fjortismobbing fra Nettby.

Dersom det er interesant, kan debatten gå her. Innlegg kan enten skrives i kommentar-spalten, de vil da bli lagt ut etter hvert som egne saker av meg, eller også være tilgjengelige omtrent øyeblikkelig i kommentarspalten.

Denne bloggen vil bli fulgt opp og oppdatert, selv om det er sommerferie og reisetid.

Godt innlegg i S-T-debatten

Selv om forsøket på skyld-DELING blir helt feil har vedkommende flere gode poeng.
Oppfordrer vedkommende om å skrive kommentar HER, i stedet for å gå i dagesvis å vente på S-T!

Sitat :
"Få fokus dit det skal. 12.07.09 - 15:51

Som foreldre til aktive barn i OIF er jeg nå mektig lei av alt skriveriet om Orkla, Orkdal IL, Orkanger Vel, bane 3, og Jorodd Asphjell. For oss som har aktive barn er det viktig med et idrettslag som skaper rom for lek, trivsel og bredde, samt det å inkludere alle barn uavhengig av ferdigheter/talenter så lenge som mulig,

Det viktige for oss er at alle barn føler seg like mye verdt og viktig for sitt idrettslag. Bare på den måten vil alle foreldre stille opp til dugnad, kaffesalg osv. Jeg tror ikke det blir fred før Orkanger IF og Orkdal IL blir som før, og Orkla legges død.

Talenspeidere og talentutvikling vil nok uansett kunne skje, RBK og Tronheim er jo bare en halvtime unna. Men husk viktigst er det at idretten ivaretar bredden og mangfoldet.

Når det gjelder siste tids skriverier om Orkanger Vel, Jorodd Asphjell, DDE fest og Ap arrangement, så har jeg en ting å si. Mulig Asphjell har for mange verv og at han nå har blandet kortene litt, men ta kortene da og ikke mannen.

Mulig Orkanger Vel også gjør det samme, det er ikke lett å vite hva som er vel foreningas intensjon lenger eller om det er Hans K eller velforeninga som mener det som skrives.

Enig er vel alle uansett om at Asphjell har gjort mye, mye bra for Orkdal I.l. og Kringstad har gjort mye, mye bra for Orkanger og nærmiljøet.

Men slik Orkanger Vel fremstår nå, kan det virke som det er flere som har mange hatter og ikke helt vet hvilket hatt de skal gå i.

På vegne av den oppvoksende generasjon ber jeg dere ta til fornuft, det er jo dere som er barnas forbilder - har dere tenkt på det?
Av: Lille My "


--------------oooooo00000000ooooooo-----------------

Inskriveren reiser viktige spørsmål, men bommer til dels kraftig på målet, etter min mening.

Vi er enige om en ting: På vegne av den oppvoksende slekt, er det viktig å ta til fornuften.

Men saksfremstillingen blir helt feil! Det er ikke slik at det er to likeverdige parter. Orkanger Vel er ikke en gang part i dette, Orkanger Vel står egentlig på siden av striden og stridighetene mellom dalførets to største idrettslag, OIL og OIF.

Derimot kan man sikkert si at Orkanger Vel står først i kraft av solide argumenter og grundig dokumentasjon på det som oppfattes som urettferdig i forholdet mellom de to idrettslagene.

Orkanger Vel har vært tydelige hele tiden på at deres interesse kan samenfattes enkelt: forsøke å få med seg kommunens innbyggere i et prosjekt hvor man bevarer det beste fra tidligere tider, og peker ut en kurs for et moderne og mennkevennlig SENTRUM i kommunen vår.

Orkanger Vel har vært veldig tydelige på at de anser Orkanger som det naturlige sentrum i kommunen, og det skulle da også bare mangle, på Orkanger finnes alt allerede som man mangler på Fannrem, og som man har arbeidet intent i mer enn 30 år for å kapre og overta der oppe!

Det du snakker om - forholdet idrettslagene i mellom er egentlig et litt annet spørsmål enn det Orkanger Vel tar opp. For Orkanger Vel er forholdet mellom idrettslagene bare av betydning så lenge det går på spørmålet om å bevare og vedlikeholde og ikke minst bygge ut Idrettsparken. Gammelosen og Idrettsparken er av stor betydning for Orkanger Vel i deres strategi for å skape et bedre sentrum for ALLE i denne kommunen, men Idrettsparken har særlig betydning, idet en er avhengig av midler for å bevare den, Gammelosenskal det bli vanskelig å få både nedlagt og flyttet.....

Vi har sett flere grove angrep på Idrettsparken, som sammen med Gammelosen, er siste grønne lunge som finnes tilbake av det flotte, grønne og øde arealet som omga Orkanger fram til 1973 - 74.

Disse angrepene har slett ikke alle vært i regi av Asphjell. Og i allefall ikke i regi av Orkdal Arbeiderparti. Samtidig finnes det viktige støttespillere for det Orkanger Vel snakker om innad i Orkdal Arbeiderparti. Derfor er bildet komplisert.

Men en ting er helt sikkert, ser man på de siste 10 års debatt rundt Sentrumsspørsmålet og rundt Idrettsparken har Asphjell i beste fall spilt en passiv rolle. Han har knapt nok bidratt positivt, feks i spørsmålet om å redde Idrettsparken fra å bli gjenstand for kommunal og privat tomtespekulasjon.

I stedet for - som idrettsleder på høyt nasjonalt nivå og stortingsrepresentant å bidra positivt, ved å mobilisere og sette ned foten for slike bakholdsangrep som vi så, da Orkangerfolk gikk i fakkeltog for Idrettsparken sin, har Asphjells fokus vært det stikk motsatte.

For når Orkanger mobiliserte FOR HELE KOMMUNEN, i og med at Idrettsparken er vedtatt å være HELE KOMMUNENS felles idrettsarena, satt han stille og fortsatte sitt arbeid i dølgsmål for å få finansiert Orklabanken Stadion, med kunstgress, eller å styre midler til samme sted for å sette opp en ballbinge, når han i stedet burde ha følt ansvar for å sette opp denne ballbingen i kommunens vedtatte felles idrettsarena.

Asphjell kritiseres ikke for å "ha gjort mye for OIL", han kritiseres for å ha gjort det i hemmelighet og i dølgsmål, og på en måte slik at det kommer i veien for finansieringen av vedtatte planer, NOE SOM KOMMER TIL Å RAMME ALLE IDRETTSLAG I KOMMUNEN, simpelthen fordi det er umulig å planlegge, så lenge en rå maktpolitiker nekkter å følge NOEN spilleregler.

Forholdet mellom OIL - OIF og forholdet til samarbeidsklubben Orkla FK, er ikke et tema for Orkanger Vel, det må avgjøres av lagene.

Men mange av oss er interessert og skriver om det både i avisa, her, og i gjesteboka til Orkanger Vel, det er ikke et tema for OV, så vidt jeg kan se. Hans Kringstad skriver reine nyhetsoppslag om forholdet lagene imellom og peker på, dersom det er fare for at det går ut over den overordnede planen i å bidra til å skape et livskraftig sentrum i dalføret, hva som er galt med planene eller økonomien.

Det betyr at Orkanger Vels linje og argumentasjon er svært så oversiktlig, det finnes ingen skjulte hatter HER.

Slik jeg oppfatter Orkanger Vel arbeider de åpent for en sak, et best mulig sentrrum, et best mulig Orkanger, simpelthen fordi det ikke er noe alternativ, sentrum i Orkdal Kommune ER Orkanger, det er et faktum alle ser, spesielt alle som kommer utenfra og besøker kommunen vår, der er det orkanger man ser og legger merke til, alt annet blir knapt nok registrert som annet enn en VEG, selv om noen fanatikere med postnummer 7320 nekter å se verden som den er.

Til dem er å si :

"Når kartet ikke stemmer med terrenget, er det mest rasjonelt å forandre kartet og ikke terrenget, det vil aldri bli mulig å flytte Idrettsparken til Follo, Hallen ligger der den ligger og Gammelosen kan ikke flyttes.

Ta verden for det den er, kom gjerne nedover og kos dere ved strendene langs Gammelosen på godversdager, dere er hjertelig velkomne, alle som en!"

Om bare 7320 kunne begynne å trekke i samme ende av tauet som resten, ville vi på kort tid ha mulighet for å realisere en flott drøm, noe som ville være til fordel for ALLE.

lørdag 11. juli 2009

OIL søker om 7 millioner

OIL / Asphjell søker om 7 millioner og truer dermed atter med å ødelegge den kommunale prioriteringen og balansen. Dette står i skarp motsetning til skrytet deen gang Orkdalsbanken Stadion ble åpnet, DA fikk vi høre at Asphjell var så dyktig at han klarte slike mesterverk uten å belaste kommune-økonomien og uten å komme i veien for de andre lagene og aktivitetene i kommunen.

Vi har mottatt en kommentart i sakens anledning.

"Ellers er OILs søknad ganske frisk. Det blir interessant å se hvordan politikerne takler den. Tror ikke de tør i forrykke rekkefølgen flere ganger. Jorodd & co spiller nokså høyt nå.

Stadig flere innser at det var galt å forsere Orkdalsbanken stadion mens Idrettsparken har stagnert. Jorodd er dyktig, og han overrumplet nok de folkevalgte med avtalen med sparebanken.

Kanskje kan vi vente oss noe lignende nå. Jorodd/OIL skaffer penger fra staten eller andre, og sier at nå står resten på vertskommunen."


Ellers henvises interesserte til Orkanger Vel for å finne mere om bakgrunnen :

http://www.orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=428&kat=92

Det ere grunn til å merke seg Orkdal Sparebanks virksomhet i denne smørja.

Banken lever av å tjene penger på VÅRE sparepenger. Det er svært mange som har konto I Orkdal Sparebank av Orkangers befolkning.

Orkdal Sparebank har deltatt, deltar og kan komme til å delta i enda flere angrep på OIF og Idrettsparken, for det var det utbyggingen av Orkdalsbanken Stadion VAR.

Den gang dette ble lansert, fikk vi høre at det var ferdigfinansiert og ikke kom til fortrengsel for kommunnens planer i Idrettsparken.

I dag vet vi bedre. Om ikke Orkdal Sparebank snart finner en god grunn til å støtte OIL og rehabilitering av Idrettsparken med minst like stor beløp som de har spyttet inn I fannrems-stadion, er det på tide for oss å skifte bank!

onsdag 8. juli 2009

Larsens leserinnleg i S-T i dag

Rudolf Larsen har et leserinnlegg i S-T i dag om 4. september-saken.

Et merkelig innlegg hvor Larsen først gjør greitt greie for saksgangen, men unnlater å trekke en logisk konklusjon. Det er merkelig for Larsen skriver i egenskap av formann i OIF, som er klubben som måtte vike for OIL's fyllefest.

Men Larsen har også mange hatter å holde rede på!

Like viktig som å få en rettferdig ordning for OIF for Larsen , veier hensynet til hans parti; Arbeiderpartiet.

Det rår nok nå en alvorlig engstelse i Arbeiderpartiet på Orkanger at man skal lide et stort nederlag til Stortingsvalget. Med rette.

Derfor blir det intet oppgjør med ukulturen vi ser fra Ashjells side, hverken fra OIFs side eller Larsen, fordi partipisken rår og fordi partilojalitet tydeligvis står over alt, innklusive åpenbare forsøk på å føre offentligheten bak lyset, eller for å si det på trøndersk : Partiet e vektigar einn at ein kar lyg oss rætt opp i ansiktet!

Det er trist for OIF, i denne saken burde i allefall lederen være lojal først og fremst mot klubben han leder!

Dessverre er det slik at ingen er til å stole på for Orkangerfolk - ikke en gang de som skulle være våre egne.

mandag 6. juli 2009

Orkangerhallen? Hvor der det?

Sitat Orkanger Vel:
"JOHN OLAV WÅTLAND 2009-07-06 23:15 ser på facebook at oil/jorodd/ap/jorodd skal arr.konsert med dde den 4.9.stedet er ORKANGER, ORKANGERHALLEN.NOEN SOM ANER HVOR DEN ER? HAR VI FÅTT EN NY HALL AV...................?eller mener mann ORKANGER,ORKLAHALLEN????"

Er nok bare enn innkjøringsperiode dette.

Nå skal Orklahallen døpes om til Orkangerhallen, for å understreke at det er snakk om en mindreverdig hall enn den som Asphjell kommer til å lansere på Follo, med økonomisk oppbakking av kamerat Giske, Orkdalsbanken og etter å ha støvsugd Norsk Tipping på Hamar.

Han har jo tydeligvis planlagt å stjele med seg Orkla FK også så hvorfor ikke Orklahallen, Follo?

Den mannen kjenner hverken grenser eller har skamfølelse!

Et råd til OIL

Å planlegge for tida ETTER Asphjell?

Asphjell har passert 50 og er på hell på mange måter.....

Når oppslutningen og dugnadsarbeidet rundt den nye kunstgressbanen på Orkdalsbanken Stadion avtar (for det kommer det til å gjøre),
Når Asphjell er borte og FrP har overtatt det politiske hegemoniet i Orkdal (for det kommer de til å gjøre),
Og når engasjementet er blitt borte (for det kommer det til å bli),

hva sitter man igjen med da?

Jo 4000 forbannede ørabøgg som har bestemt seg for at dette skal gjøres omatt igjen!

Da kan tapet bli mye større enn den (kortsiktige) gevinsten Asphjell så ut til å gi, men DA ER DET FOR SEINT!

lørdag 4. juli 2009

Banket Orkla damer

Fra adressa :
http://fotball.adressa.no/eliteserien/article144019.ece

Damelaget til Donn sikret seg en meget solid 5-0 seier mot Orkla.

FK Donn – Orkla FK 5-0 (3-0)
1.divisjon, kvinner

Tabellen, nå ligger damene under midt på tabellen.

http://www.mb.no/rikssport/article4445536.ece

Orkla FK

Orkla FK går inn i ferien på bunn av tabellen. 4 poeng etter halvspilt serie lover ikke bra for fortsettelsen.

Jeg ønsker IKKE å bidra til skittkastingen og helle mere bensin på bålet for trenerne og spillerne.

Jeg konstanterer kun at med den støyen som har vært rundt laget, og den manglende oppslutningen blant folk flest, både på Orkanger og på Fannrem, og med direkte sabotasjeforsøk fra Fannrems side : det er dessverre lite som tyder på at dette snur seg, i allefall inneværende sesong.

Selvsagt er det spillerne på banen som avgjør i siste instans. Og trenernes ansvar at spillerne er forberedte og at det er de riktige spillerne til enhver tid, ut fra mannskapet som finnes.

Men det er VÅRT ansvar, hele dalen å gi dem følelsen at vi står bak og støtter, og ikke går å spytter etter spillere og trenere når vi tror de ikke hører og ser........

Dessverre er det en forhistorie her, som er gjentatt og gjentatt, som sikkert har hatt stor betydning for at ting har gått som de har gått.

Desverre er det gjort saker og ting på ledernivå i moderklubbene og også av (tidligere) styremedlemmer i Orkla FK, som har revet NED i stedet for å bygge OPP.

Dessverre sørget uprofesjonelle trenere for å drive dyktige spillere bort fra klubben i starten, slik at laget ble rasert før det hadde kommet i gang.

Hele historien har vært preget av mistenksomhet og mistenkeliggjøring. Ansvaret for det må de bære som skapte denne stemningen og situasjonen. VI VET HVEM DE ER.

Men nå er spørsmålet annerledes. Satsingsklubben vår ser ut til å mislykkes. Den kan meget vel komme til å rykke ned. Sannsynligvis gjør den det, om det ikke skjer et under.

Da er spørsmålet : hvordan skal vi reagere på det?

Skal vi i all enkelhet legge ned hele kubben og gå tilbake til "det gamle og det gode"?

Hvem skal i så fall ha serieplassen til Orkla? Er det overhodet rimelig og spiselig at de som har gjort hva de kunne for å ødelegge for Orkla også skal høste så mye som en fordel av dette eventuelle havariet?

Hvordan skal de gå med damefotballen, som er den eneste suksesshistorien i denne smørja? Skal damelaget også legges ned og trekkes? Eller er det rimelig at de som ligger bak og saboterer arver DENNE suksessen og viderefører den, det var jo tross alt derfra de kom jentene, det var der de hadde den største fremgangen.

Viktige spørsmål - de må avklares!

torsdag 2. juli 2009

Fra Orkanger Vel :
" utfløtter 2009-07-02 12:14
For et merkverdig opplegg Asphjel har fått i stand.

Stoltenberg, DDE, FÆST, VALGKAMP i Orklahallen, uten at OIF fikk vite sannheten.
Dette surret er det absolutt ingen unnskyldning for. Hele opplegget er destruktivt og ødeleggende for samarbeidsklimaet mellom OIL, OIF og Orkla.
Er dypt skuffet over utviklingen av grendastriden i mitt kjære Orkdal. Når skal dette ta slutt.?
Hilsen utfløtta Orkangerbøgg"

Orkanger : oppslutning for AR 46% ved siste valg.
Resten av kommunen : oppslutning for AP 32%

Nå blir oppgaven å sørge for at AP ikke får over 25% og at AP halveres på Orkanger.

Dette tar ikke slutt før Asphjell er ute av politikken, dette er det eneste han kan, politkkk ER det eneste han kan, har aldri vært "arbeider", kun AUF-broiler, som har gått fra taburett til taburett i systemet, etter hvert som oldingene har dødd ut.

Kun ved at AP taper massivt i Orkdal og spesielt taper Orkanger som bastion og stemmesanker for AP-toppene, kan man bli kvitt Asphjell, for da må det ryddes opp.

Det er på tide at vi får noe nytt i Norge, AP-lederne ser ut til å mene at de er et slags moderne Adelsskap, som kan gjøre hva de vil i dette landet.

Forrige gang vi hadde adel her i landet,måtte det en napoelonskrig til, for å bli kvitt den danske adelen.
Før det igjen måtte det Svartedauen til for å få utrydde den norske adelen.

Det ser ut til at det blir kostbart å bli kvitt dette adelsskapet og.

Rølpefesten til Ashjell og Stoltenberg

Fra Orkanger Vel :

http://www.orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=417&kat=92

Nå er det klart, Arbeiderpartiet tvang gjennom underskrift av kontrakten.

Og Arbeiderpartiets valgkamp-organisasjon bruker Stoltenberg som reklame for å trekke det de regner med vil bli 1800 gjester til et velkjent rølpelag med D.D.E., hyldningstoner til heimebrent-kultur og flatfyll som kommer til å grise ut hele områdset, slik vi har sett før, etter Asphjell-arrangementer nede i Hallen.

Arbeiderpartiets valgkamporganisasjon driver vekk håndballjentene til OIF, som er den suverent største leietakeren i Hallen gjennom året ellers, de prioriterer fyllefest og velger å markere DETTE som deres kultur.

Både Håkon Lie, Nygårdsvoll og Martin Tranmæl ville ha vendt seg i grava, om de visste dette! Dette er meget langt fra Arbeiderpartiets tradisjoner fra gammelt av, med vekt på en skautur og nøkternhet og avholdenhet i forhold til alkohol.

I møtet hvor denne kontrakten ble tvunget gjennom i begynnelsen av denne uka, var Arbeiderpartiet, OIL og halledelsen til stede, mens OIF som altså er største leietaker, og som er tvunget til å amputere et lenge planlagt arrangement for jenter, IKKE fikk møte.

Asphjell satt på alle sider av bordet.

At D.D.E. vil la seg bruke i et slikt spill er ubegripelig, de har tidligere stått for folkelig alminnelighet og sunt bondevett og vært en merkestein for den stikk motsatte kulturen til det nye adelsskapet i landet vårt, Arbeiderpartibaronene!

At DDE TØR å la seg bruke i et reint politisk spill, lokalpolitisk og fylkespolitisk er oppsiktsvekkende. I en tid med kraftig fallende platesalg, har det vist seg at det ikke skal mye til før platene står der usolgte og artisten sitter uten kontrakt.

For fremtiden er D.D.E. IKKE velkomne på Orkanger, de kan for så vidt legge sine konserter til Stasjonen på Fannrem!
 
Blogglisten