fredag 28. august 2009

Godtroende Orkanger-folk

Historien gjentar seg : som for 13 år siden er man i ferd med å bli ført bak lyset.

Jeg har i ettertid snakket mye med folk som deltok i forhandlingene som førte fram til "satsingsklubben" Orkla FK. Og som i ettertid beklager at de gikk inn på det samarbeidet, når man ser hvor konsekvent man har blitt ført bak lyset av OIL.

Nå var det kanskje målsettingen det var noe feil med, skuffelsen har ligget der ferdig til å bli tatt i bruk av dem som aldri ville ha noe samarbeid, både fra OIL og OIF : det er mulig at målet om 2 eller til og med 1 divisjon av ALT for høyt satt og urealistisk, sett på bakgrunn av den penge-eksplosjonen man fikk i norsk fotball. For nå, iallefall FØR finanskrisa, var jo 2 divisjon mye mer profesjonelle enn hva Rosenborg var i 1987 - 88, når Eggen returnerte til Rosenborg og eventyret startet.....

Men uansett hvordan man snur og vender på det, samarbeidet i orkdal'n har vært mye av en enveis-øvelse :

OIF har lojalt fulgt vedtak, og har betalt det de skulle, i tide. Man har planlagt ut fra Orkla FK og forholdt seg til det.

I OIL derimot, har man hatte en hard kjerne som har fulgt en annen agenda hele tiden. Det ser man ikke minst på den massive utbyggingen på det som kalles "orkdalsbanken stadion" og som ble bygget utenfor prioritert liste og utenfor tur, under massiv appalaus fra bygdastrids-politikerne våre, særlig inennfor Senterpartiet og Venstre.

Per Helge skryter i avisinlleg av innsatsen "7000 dugnadstimer" det høres mye ut, dugnad er ikke noe ukjent fenomen på Orkanger - endel av hans naboer har båt nedi Terna, jeg er ganske sikker på at Hegglund ALENE hadde bortimot 7000 dugnadstimer for å få Terna-anlegget ferdig, så kom ikke å snakk om DUGNAD til Øra-byggen!

Men "7000-dugnadstimer" betyr mer enn en bisetning fra Per Helge : det er som regel slik at etter en stor innsats, inntrer det en øredøvcende stillhet.

Etterpå blir det stille, folk begynner å falle i fra i den viktige vedlikeholds-prosessen. Har man forstrukket seg, blir det raskt krise, for da er det plutselig ikke folk til å holde anlegget ved like.

Har man også forstrukket seg økonomisk, melder desperasjonen seg : en leter etter inntekstkilder.

Det har vi sett på Fannremesmoen i sommer allerede! OIL har leid ut banetid til andre lag utenfra dalen (KIL-Hemne?) og kastet ut sine egne, som dermed har måttet gå på kne nedover til Idrettsparken for å få låne bane.

Det er for FÅ baner som det er!

OIL har kastet vekk verdifullt areal, på en tribune som kommer til å stå tom. Vi reiser jo til Lerkendal for å se ordentlig fotball hele dalføret.... Man skulle ha laget så mye BANE som mulig!

Men for å fylle opp med aktivitet og få inn inntekter til anlegget, må man ha lag som SPILLER på banen! Og her kommer Per Helge inn!

Per Helge forsøker å profilere seg som om han står UTENFOR aksen Asphjell-Fossli. Det er selvsagt tøys. Per Helge er en sentral spiller i dette spillet.

Nå er planene omtrent slik : syng en liflig vise for ørabyggen, snakk litt om samarbeid for å smøre sinnene, snakk litt om framtidsvyer, og foreslå en utbygging av Idrettsparken - en gang i fremtiden.

Men snik inn tanken om at man "midlertidig" legger kampene til Orkla, både for senior, junior og damer til det økonomisk kriserammede "Orkdalsbanken Stadion"!

Splitt og hersk!

Få med enda noen ørabøgg på denne tanken ENDA EN GANG, noen dårlig forberedte idrettsledere, noen forvirrede lokalpolitikere og et par komentatorer som mangler perspektiv på kontinuitet og klubb-bygging.
Syng en vise om samarbeid, mens man kaldt og rolig planlegger å rasere Idrettsparken for godt! Man VET at man har støtte i det nåværende politiske flertallet i kommunen.
"Midlertidig" kommer til å bli permanent.

Om noen år, når OIF er nedlagt, når Idrettsparken er bygget ned med passe store blokker og profitten er fordelt blant grådige utbygger-selskaper (hvem var det som EGENTLIG skulle bygge husene på tomta Idrettsparkens Venner måtte kjøpe, vet du det Per Helge?), da kommer en eller annen gammel lærer til å skrive slutthistorien om Orkanger Idrettsforening, som dessverre ble nedlagt i forlengelsen av enda ett godt planlagt lureri fra Fannremsmoen, og døde ut i mangel på engasjement og plass å utfolde seg på.

Siste kapittel blir en forklaring på hvordan det kunne ha seg at HELE fotballen døde i Orkdal fordi grådige og sneversynte ledere på Fannrem ikke så stort nok og trodde at et miniannlegg der oppe var nok for hele bygda.

Det er trist, men støtt skal ørabyggen være med, når Orkangers merke skal rivast ned.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten