mandag 31. august 2009

Sitat Per Helge Weiseth

Per Helge :

"Jeg har lyst til å utfordre Orkanger Vel evt OIL/OIF/Glimt. Ordne med en egen "Orkla FK" valgurne i valglokalet (evt. på utsiden), til folk fra Orkanger, Gjølme og Fannrem. Gi de f.eks tre alternativ,

Alt 1. Om de ønsker å samle all fotball i Orkla,
Alt 2. Gå tilbake til seniorfotball i moderklubbene
eller
Alt 3. Videreføre gjeldende avtale.

Dette vil vel kanskje gi et bedre bilde enn spørreundersøkelsen i avisa-st's regi. Selve avgjørelsen tas av årsmøtet i moderklubbene, men resultatet fra denne undersøkelsen vil kanskje gjøre det lettere for de enkelte årsmøtene å ta et endelig valg. "

Vær så god, avstemningen ligger klar rett ved siden av her.

Nå er det bare å stemme, og om å spre lenka hit, slik at så mange som mulig får sjansen til å delta i avstemningen.

Internett er oppfunnet!

*****************

La inn følgende melding på Gjesteboka til Orkanger Vel klokken 17:40
i fall det ikke slipper gjennom nåløyet hos Hans :

Tok Per Helge på ordet og har lagt ut avsteming på bloggen, Orkanger-fotballen. Der kan interesserte avgi stemme med en gang.

Det hørte hjemme i forrige årtusen å stå utenfor valglokalet....Ikke til forkleinelse for Per Helge, men det sier litt om de som steller med sporten i Orkdalen og, når utdeling av lapper utenfor stemmelokalte skal vekkes til live igjen......

Nettet er her gutter, bruk det!

søndag 30. august 2009

Bare å bøye seg i støvet!

Sitat :
"Orkanger Vel satser 150 000 på Nedre Rømme
Styret i velforeninga vedtok tirsdag å gå inn med 150 000 kroner i et nytt lagerbygg på Nedre Rømme (bildet). "

Det er bare å bøye seg i støvet. Orkanger Vel stiller opp med penger der mange andre bare snakker.

Det er utrolig hva man har fått til i løpet av noen få år, fra å være en forening som nesten var ukjent har Vel'et inntatt en solid posisjon som premiss-leverandør, iniativtager og pådriver for å få halt stedet vårt inn i et nytt årtusen!

Vi ser fram til at et flott nytt bygg reiser seg, vi ser fram til at andre også kommer med penger og gjennomfører valgløfter og iverksetter flere år gamle vedtak.

fredag 28. august 2009

Godtroende Orkanger-folk

Historien gjentar seg : som for 13 år siden er man i ferd med å bli ført bak lyset.

Jeg har i ettertid snakket mye med folk som deltok i forhandlingene som førte fram til "satsingsklubben" Orkla FK. Og som i ettertid beklager at de gikk inn på det samarbeidet, når man ser hvor konsekvent man har blitt ført bak lyset av OIL.

Nå var det kanskje målsettingen det var noe feil med, skuffelsen har ligget der ferdig til å bli tatt i bruk av dem som aldri ville ha noe samarbeid, både fra OIL og OIF : det er mulig at målet om 2 eller til og med 1 divisjon av ALT for høyt satt og urealistisk, sett på bakgrunn av den penge-eksplosjonen man fikk i norsk fotball. For nå, iallefall FØR finanskrisa, var jo 2 divisjon mye mer profesjonelle enn hva Rosenborg var i 1987 - 88, når Eggen returnerte til Rosenborg og eventyret startet.....

Men uansett hvordan man snur og vender på det, samarbeidet i orkdal'n har vært mye av en enveis-øvelse :

OIF har lojalt fulgt vedtak, og har betalt det de skulle, i tide. Man har planlagt ut fra Orkla FK og forholdt seg til det.

I OIL derimot, har man hatte en hard kjerne som har fulgt en annen agenda hele tiden. Det ser man ikke minst på den massive utbyggingen på det som kalles "orkdalsbanken stadion" og som ble bygget utenfor prioritert liste og utenfor tur, under massiv appalaus fra bygdastrids-politikerne våre, særlig inennfor Senterpartiet og Venstre.

Per Helge skryter i avisinlleg av innsatsen "7000 dugnadstimer" det høres mye ut, dugnad er ikke noe ukjent fenomen på Orkanger - endel av hans naboer har båt nedi Terna, jeg er ganske sikker på at Hegglund ALENE hadde bortimot 7000 dugnadstimer for å få Terna-anlegget ferdig, så kom ikke å snakk om DUGNAD til Øra-byggen!

Men "7000-dugnadstimer" betyr mer enn en bisetning fra Per Helge : det er som regel slik at etter en stor innsats, inntrer det en øredøvcende stillhet.

Etterpå blir det stille, folk begynner å falle i fra i den viktige vedlikeholds-prosessen. Har man forstrukket seg, blir det raskt krise, for da er det plutselig ikke folk til å holde anlegget ved like.

Har man også forstrukket seg økonomisk, melder desperasjonen seg : en leter etter inntekstkilder.

Det har vi sett på Fannremesmoen i sommer allerede! OIL har leid ut banetid til andre lag utenfra dalen (KIL-Hemne?) og kastet ut sine egne, som dermed har måttet gå på kne nedover til Idrettsparken for å få låne bane.

Det er for FÅ baner som det er!

OIL har kastet vekk verdifullt areal, på en tribune som kommer til å stå tom. Vi reiser jo til Lerkendal for å se ordentlig fotball hele dalføret.... Man skulle ha laget så mye BANE som mulig!

Men for å fylle opp med aktivitet og få inn inntekter til anlegget, må man ha lag som SPILLER på banen! Og her kommer Per Helge inn!

Per Helge forsøker å profilere seg som om han står UTENFOR aksen Asphjell-Fossli. Det er selvsagt tøys. Per Helge er en sentral spiller i dette spillet.

Nå er planene omtrent slik : syng en liflig vise for ørabyggen, snakk litt om samarbeid for å smøre sinnene, snakk litt om framtidsvyer, og foreslå en utbygging av Idrettsparken - en gang i fremtiden.

Men snik inn tanken om at man "midlertidig" legger kampene til Orkla, både for senior, junior og damer til det økonomisk kriserammede "Orkdalsbanken Stadion"!

Splitt og hersk!

Få med enda noen ørabøgg på denne tanken ENDA EN GANG, noen dårlig forberedte idrettsledere, noen forvirrede lokalpolitikere og et par komentatorer som mangler perspektiv på kontinuitet og klubb-bygging.
Syng en vise om samarbeid, mens man kaldt og rolig planlegger å rasere Idrettsparken for godt! Man VET at man har støtte i det nåværende politiske flertallet i kommunen.
"Midlertidig" kommer til å bli permanent.

Om noen år, når OIF er nedlagt, når Idrettsparken er bygget ned med passe store blokker og profitten er fordelt blant grådige utbygger-selskaper (hvem var det som EGENTLIG skulle bygge husene på tomta Idrettsparkens Venner måtte kjøpe, vet du det Per Helge?), da kommer en eller annen gammel lærer til å skrive slutthistorien om Orkanger Idrettsforening, som dessverre ble nedlagt i forlengelsen av enda ett godt planlagt lureri fra Fannremsmoen, og døde ut i mangel på engasjement og plass å utfolde seg på.

Siste kapittel blir en forklaring på hvordan det kunne ha seg at HELE fotballen døde i Orkdal fordi grådige og sneversynte ledere på Fannrem ikke så stort nok og trodde at et miniannlegg der oppe var nok for hele bygda.

Det er trist, men støtt skal ørabyggen være med, når Orkangers merke skal rivast ned.

torsdag 27. august 2009

Sitat Per Helge fra nettdebatten.

Sitat fra Sør-trøndelag, nettdebatten :
"Orkla og Fotballen framover..... 27.08.09 - 17:15
Jeg er en stor tilhenger av fotball og synes det er leit at fotballen lider under konstruerte grendastridigheter og andre usakligheter som serveres i diverse medier, også dette. En vei ut av uføret er å legge all fotball inn i Orkla, det vil si å legge ned fotballavdelingene i OIL og OIF. Dette blir nok tøft for enkelte ildsjeler (meg inkludert). Men det må nok til, skal vi løfte herrefotballen til et nivå vi fortjener her i Orkdalen. All senior og junior fotball, flyttes midlertidig til Orkdalsbanken stadion. Samtidig starter planlegging/utbygging av det som skal bli Orkdals storstue i idrettsparken. Dette i nært samarbeid med kommunen. Den dagen ”Nye Idrettsparken” står ferdig, flytter senior og juniorlagene ned dit.

Av: Per Helge Weiseth "

Per Helge! Hvorfor stoppe ved FOTBALLEN? Jeg har tidligere å vår tatt til orde for å OPPLØSE OIL og OIF og slå lagene sammen! Dette fordi idretten og fotballen spesielt har blitt den arena der bygdastriden lever og formerer seg som en giftplante.....

Så langt er jeg delvis enig med deg, men jeg konstanterer at den suppa du nå koker er like tynn som ved forrige korsvei, det er fortsatt en midt-på-treet-løsning akkurat som konstruksjonen Orkla FK var det i sin tid.

En slik løsning lanseres ofte fordi man ikke ha mot til å gå for det som virkelig er nødvendig, eller fordi man rett ut sagt er motstander av samarbeid, men ikke ønsker å si det rett ut, eller ønsker å skjule sine hensikter.....

Men når det kommer til å flytte fotballen til "orkdalsbanken stadion" så havarerer hele tanken! Da avslører du deg og alle støttespillerne.

Dette er ikke en invitt til samarbeid, det er (fortsatt) et forsøk på overkjøring.

Utbyggingen på fannremsmoen skulle aldri ha skjedd! Dersom dere ikke selv skjønner at det er for liten plass på fannremsmoen, så vet jeg nesten ikke hvordan vi skal kunne fortelle deg det!

Det burde aldri ha blitt lagt noen ballbinge til fannremsmoen!
Det burde aldri ha blitt bygd noen tilskuertribune på fannremsmoen!

I stedet skulle man ha konsentrert seg om det selvfølgelige : lage flest mulig BANER, slik at flest mulig kan spille pr tidsenhet i den korte sesongen vi har!

Se på realitetene : dersom denne flyttingen skjer, så bør man samtidig stenges ute av Iderettsparken - og DA har man ikke BANER nok!

Se på realitetene : dersom denne flyttingen skjer, skaper man bånd og hjemmebanefølelelse til en stadion som du egentlig skisserer skal bli NEDLAGT! (det er nemlig DET denne setningen BETYR :"Den dagen ”Nye Idrettsparken” står ferdig, flytter senior og juniorlagene ned dit.")

Jeg tror deg ikke.

Utbygging at Idrettparken kommer til å skje allikevel, Idrettsparken er på prioritert liset, i motsetning til en del andre ville planer og soloutspill....

Dette toget har gått. Skjit i fannremsmoen, skjit i OIL.

Overlat Orkla FK til OIF, som gjerne kan samarbeide med Glimt i stedet. Bedre det, en slipper å bruke tid på bakholdsangrep fra fannremen da..... La senior, junior og damefotball foregå der det skulle ha foregått hele tiden!


(jeg hadde for øvrig ventet meg et forslag fra Asphjell og Co, etter gladnyheten om Elkem Thamshavn denne uka, å flytte Thamshavn til Fannremsmoen også......)


Tove Paule kommer!

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1245464.ece
Sitat Sør-Trøndelag :
"Det er lenge imellom at det arrangeres idrettsseminar med så mange store navn som det som finner sted i Orkdal kulturhus i morgen kveld.

Fra før er det klart at fotballpresident Sondre Kåfjord, idrettsminister Trond Giske, Gunnar Gundersen (stortingsrepresentant for Høyre og tidligere landslagssvømmer og Tord Lien (stortingsrepresentant for Frp) stiller i panelet.

Nylig ble det klart at også idrettens øverste sjef i Norge, Tove Paule, kommer til Orkdal for å delta på seminaret som arrangeres som en innledning til Eggens trenerskole.

Det er Nils Arne Eggen som skal innlede til debatt, mens RBKs mediesjef, Nils Heldal, skal styre ordskiftet. "

OIL trenger vel ikke å komme engang?

Ettersom Asphjell og Fossbakk har sveket Eggens store ide om samarbeid innen fotballen i Orkdal FULLSTENDIG, er det vel like greit at de holder seg borte?

Det må bli nesten uutholdelig for disse to å sitte i salen å få høre sine ideer og handlinger de siste ti år nedsablet som det stikk motsatte av hva man SKULLE ha gjort, dersom man ønsker framgang!

Orkanger og Gjølme bør samle seg, og ta over Orkla FK alene, og følge rådene som ekspertisen kommer med.

Noe lignende ble forsøkt tidligere i vinter, rådene fra den gang har blitt systematisk ignorert og sabotert av ledende krefter innenfor Ordal Idrettslag, først pg fremst Asphjell og Fossbakk, men også andre fantaster, som tror nøkkelen til fremngang ligger i forrige århundres løsninger. Forrige hundreår? Forrige tusenår!

Forsøkt innsendt til Søra, så langt uten hell.....

tirsdag 25. august 2009

Neste år?

Sakset fra Orkanger Vel:
"Gjølme 2009-08-23 17:57
Kom igjen Orkanger IF. Vurder et fremtidig samarbeid med Glimt isteden for OIL. Vi har bestandig hatt et godt forhold oss imellom, og Gjølme skolekrets er i stor utvikling. Sammen kommer vi til å ha et utrolig stort utviklingspotensiale med tanke på barn, idrett og fotball."

"Kjell Ivar Gumdal 2009-08-24 00:43
Hei !Jeg synes Gjølme har ett bra innlegg,vess d bli forandringer i organiseringa av fotballen i orkdalen,noe må skje !!!! "

"Mor 2009-08-24 16:49
E helt enig i det Gjølme sier og Kjell Ivar Gumdal. Det ha vært helt topp m samarbeid mellom OIF og GLIMT."

"Terje 2009-08-24 17:00
Knakende godt forslag fra Gjølme. La Oil få styre med sitt, så kan de som ønsker å samarbeide forenes. I tillegg blir alle som er glad i fotball kvitt bråket og krangelen rundt Orkla og OIL. "

"naboer 2009-08-25 01:04
Mange gode meningsforslag har kommet de siste dagene. Vi foreslår at OIL fra neste år får starte opp med seniorlaget sitt (Orkla 3 ), mens Idrettsparken og OIF ( sammen med Glimt ) danner eget seniorlag igjen. La damelaget fortsette som før med Orklanavnet, men med Idrettsparken som hovedarena. Damene har jo nesten ikke treningstid på hovedarenaen sin i dag. Damelaget kan få klubbhuset på Nedre Rømme, mens herrene etter hvert kan ta i bruk gammelklubbhuset som snart skal utbygges. Dette forslaget vil ganske sikkert bygge identitet og tilhørighet, og på sikt sportslig fremgang."

NOEN KOMMENTARER TIL DETTE?

Det kan bli sprekt det, men her må man holde tunga rett i munnen. For endel år siden forsøkte Bodø-Glimt å ta navnet til Glimt! Førts ville de bare ta det, når de spilte i cupfinale første gang. Det gikk ikke. Andølen og'n Bonvik passa vel på det.....

Så kom det henvendelse fra Bodø om de ikke kunne få oveta Glimt-navnet. Det ble avvist det også, Glimt var Glimt først.....

Så om det nå skal bli samarbeid, må ALT gjøres for å bevare Glimt-navnet!

Det blir litt kjipt med Orkanger-Glimt og, for da har Bodø-Glimt ei fin unnskyldning til å nå fram med sitt opprinnelige forsøk fra 1974.

Men et skikkelig samarbeidslag mellom Glimt og Orkanger, det kan bli noe!

I likhet med Evjens-byggen har det alltid vært god tone og kontakt mellom Råbygda og Orkanger. Avstanden er kort og kommunikasjonen har vært bygget naturlig gjennom generasjoner.

OIL kan gjerne holde på alene de, så lenge resten av dalføret går sammen om a sette nasering på Asphjell! Nasering og fotjern!

Da får vi ett skikkelig fortballag i Idrettsparken, ikke noe Orkla FK i senior, damelaget må inn i OIF-Glimt for å få slippe til med fulle rettigheter i Idrettsparken.

Orkla 3 må ut av Idrettsparken.

Glimt og OIF kjører videre med aldersbestemte klasser og juniorlaget bygges ut som rekruttering til seniorlaget.

Men hva med all annen idrett i både Glimt og OIF? Det er da på tide å begynne å tenke slik at man bare skal ha ett stort lag i nedre del av dalføret, hvor man har mange, mange aktiviteter, og hvor man tar i mot aktiviteter som det tradisjonelt ikke har vært plass til, hverken i OIF eller Glimt? Klatring, sportsskyting, gokart mye annet som opptar ungdommen - ikke alle spiller fotball....

Bare for å illustrere rom for nytenkning : i dag er det sik at nye sportsgreiner er i ferd med å oppstå.

På samme måte som at brettseiling, snøbrett, kulekjøring og surfboard var 80-tallets X-games og etter hvert har blitt anerkjent (men ikke noen synlig aktivitet i Orkdal?) er såkalt pro-gaming det nye i dag.

Unge utøvere spiller det som foraktelig kalles "dataspill" på nett og i turneringer og de beste er like seriøse og trener MER enn de fleste vanlige idrettsutøvere.

Det burde være noe det også er plass for i et samarbeidslag, Idrettshallen står fiks ferdig i Idrettsparken, det rengs kune et utbygget datanett og endel el-kabling, så er man i gang. Dette burde være med i planene for Hall3 og beyond that.

4. September - organiser noe!

Asphjell har opplegget klart, 4. september kommer Stoltenberg, ogt DDE skal være drakraft for å berge en regjering som ikke har holdt valgløftene fra 4 år siden.

De profesjonelle politikerne trenger seg inn i Idrettshallen og fortrenger småpiker som skulle ha avviklet Nattbåndballturnering akkurat den helga.

De planlegger å finansiere valgshowet sitt ved å arrangere dansefest, i håp om at allmuen skal komme i tro på at statsministeren er på karklag i Orkdal'n! De fortsetter uskikken med å arrangere drikkelag i en Idrettshall og skal selge øl for å få penger i kassa.

Noen bør fortelle dem hva vi mener om framferden Asphjell har vist i denne saken, som er reint og skjært lureri.
Gang på gang er han avslørt for å fare med usannheter i denne saken, uten at det har annen virkning enn å skvette vann på gåsa - han håper øyensynlig at glansen fra statsministeren skal være nok til å feie vekk skyggene over arrangementet og den dårlige smaken dette har etterlatt i arbeiderpartiets velgerbase ppå Orkanger.

Noen bør fortelle disse menneskene hva vi synes! Derfor :

Organiser noe!

Nå bør FrP kjenne sin besøkstid, og sørge for å få hit a Siv, FØR Asphjell og Stoltenberg drar i gang valgshowet sitt den 4. september! Siv bør være i stand til å henge bjella på sauen og målbære vår irritasjon og frustrasjon på en skikkelig måte.

FrP'ere : slå dere sammen med folk fra OIF som er forbannet på rolleblandingen til Asphjell og på at Stoltenberg skal skvise vekk håndballpikene akkurat den helga natthåpndballen skulle ha gått, bare for å sanke stemmer nedi Idrettshallen!

Krf'ere! Bli med på laget, møt opp og demonstrer mot alkogholskjenking i en idrettshall!

Høyrefolk! Bli med og vis deres mening om at politikere misbruker sin posisjon ensidig til fordel for sitt veikryss i verden, og tøyer grensene for hva som skal være tillatt av rolleblanding i dette landet!

SV'ere! Bli med og slå et slag for ærlighet blant politikere, like lite som at vi skal finne oss i Airbus-saker og andre uhumskheter, skal vi godta skjult nettbverk og økonomisk kameraderi i politikken!


Bli med og møt det nye Adelsskapet fra Arbeiderpartiet i døra og fortell dem hva vanlig folkeskikk er!

torsdag 20. august 2009

Hall 3 reddet?

Neppe.

Alt for tidlig å trekke en slik konklusjon. Foreløpig er det IKKE bevildet et rødt øre.

Foreløpig er det bare laust prat.

Orkdalslista sier de har skftet mening, det får vi SE når det bevilges penger.

Samarbeidspartiene Venstre, KrF og Senterpartiet har arbeidet for hall på Follo. Som kjent har både Venstre og Senterpartiet for lengst gitt opp Orkanger valgkrets, på tross av at det er mye å hente der både ved valget i år og ved neste kommunevalg, etter skandalene rundt Asphjell.

KrF har alltid hatt tyngdepunkt langt oppe dalen, så her er ingenting avgjort.

Oddbjørn Bang (varaordfører, SP) har ledet Visjonsutvalgets arbeid, hvor konklusjonen var satsing på Idrettsparken og ny hall der nede, men Bang selv har vist seg troløs som en gledespike i Hamburg.....

Minner om at alle politikerne som nå flagger at de har skiftet mening, har skiftet mening flere ganger før i denne prosessen, noen av dem sågår flere ganger på ett og samme møte!

Asphjell fortsetter uansett arbeidet bak kulissene, så vær forberedt på nye krumspring! Det er rett og slett umulig å spå hva Orkdal Arbeiderparti kommer til å stemme, Asphjells kone, som sitter i kommunestyret, ser ut til å være fjernstyrt fra en hybel i Oslo....

Det er alt for tidlig å slappe av å tro at man kan surfe seieren inn!

søndag 16. august 2009

Har Orkanger-fotballen sovet på vakt?

Sakset fra Orkanger Vel:

"Som tidligere omtalt skal OIFs styre drøfte Orkla FK på et møte onsdag.
Orkla-modellen er spesiell siden samarbeidslaget omfatter bare senior- og juniorfotball. Klubben har dessuten to hjemmebaner.


Barne- og ungdomsfotballen ligger inn under moderklubbene OIF og OIL. Argumentet mot denne løsningen er at klubbfølelsen, entusiasmen og dugnadsånden blir værende i moderklubbene, mens få brenner for satsingsklubben OFK.

Orkdal IL ga beskjed om at klubben ikke vil overføre ungdomsfotballen sin til Orkla da forhandlingene om ny samarbeidsavtale startet i vår.

OIF fotball ønsket å overføre eget guttelag til Orkla foran denne sesongen.

OIF fotball sliter på ungdomssida. Flere lag er lagt ned de siste par årene. Mange barn fra Orkanger er derfor henvist til å spille fotball i Orkdal IL, trass i at de bor i gangavstand fra Idrettsparken."

Dersom denne situasjonsbeskrivelsen stemmer, så er det mye som har vært ravgæli lenge på Orkanger!

Allerede for 10 år siden, når samarbeidet ble etablert, så ble det, tross alle fine ord, rett og slett parkert og satt på vent i flere år, ved at man hyret inn OIL-treneren som trener for satsings-klubben.

Det gav kilde til en massiv misnøye på Orkanger, en misnøye det var umulig å gi uttrykk for, den gangen fantes ingen luftekanaler som feks dette og andre forum. Spillerne reagert med å gå til Glimt, og Løkken.... Supporterne reagerte med å finne noe annet å gjøre og oppdaget at de trivdes bedre med det enn å stå på tribunen.....

Alle tilløp til å ventilere skuffelsen ble oversett fra både OIF-lederne og ikke minst direkte sensurert og undertrykket i Sør-Trøndelag.

Man har hele tiden fått demonstrert fra OIL-hold at man ikke respekterer inngåtte avtaler. I stedet har sabotasjearbeidet fra Asphjell og OIL-ledelsen fortsatt med uforminsket styrke. I tillegg har man plassert lojale Asphjell-folk i det kommunale idrettsutvalget, uten at OIF-ledelsen har reagert synderlig på det.

OIF later til å ha vært handlingslammet, og å ha forholdt seg passive i hele denne perioden. Det er først nå, når man står like overnfor et totalt havari, både sportslig og ledelses- og samarbeidsmessig at det kommer noen spake reaksjoner.

Spillet fra OILs side har vært usedvanlig, både usedvanlig gjennomtenkt og usedvanlig svikefullt.

Som kjent er Asphjell "partikamerat" med både Wormdal og Larsen og mange andre - Orkanger har jo vært en ASP-bastion siden før krigen..... Det ser ut til at partisamhørighet på en snedig måte har blitt brukt til å kneble OIFs folk, samtidig som AP-folka på fannremsmoen friskt og uten hemninger har samarbeidet med alle både partikamerater og "politiske uvenner" som har vært villige til å ramme OIF og dermed ikke minst Orkanger, på en eller annen måte, det være seg Hall-sak eller eller høyst påkrevde bevilgninger for øvrig på kommunens hoved-idrettsanlegg.

(Vi kan bare minne om at det ligger en løpebbane i Idrettsparken, den har fortsatt samme forhistoriske koksgrus som ble lagt til åpningen i 1947 - den er antakelig pr dato bevaringsverdig!)

Hele dette spillet har fått løpe, det er en fortsettelse av en ubrutt rekke tiltak mot Idrettsparken de siste 40 år, siden Storkommunen ble en realitet har ingenting skjedd i Idrettsparken uten ved en massiv forutgående mobilisering fra selve befolkningen på Orkanger, og dessverre er det ikke OIF-ledelsen som har ledet an her, i de fleste tilfelle. Hederlig unntak : Asbjørn Knutsen som skar gjennom og sto i spissen den gang Hall 1 ble bygget, men HAN kom ikke fra AP.......

Nå står vi foran et sammenbrudd. Det har ikke nyttet å få gjennomslag for en så enkel tanke en gang, som at et fotballlag skal ha EN heimearena.
I Orkdal er det EN naturlig arena for et topplag, og det er Idrettsparken, en av landets flotteste idretts- og fotballanlegg, om det bare hadde blitt verdsatt og tatt vare på av de som sitter med pengesekken, og ikke hadde blitt ofret på en stupid bygdastrids skitne alter.....

Nå står vi foran slutten. OIF står tilbake som den sannsynlige TAPER i dette spillet. Det fordi Asphjell og Co. allerede HAR samarbeid bak kulissene med betydningsfulle politikere : Bang, Grønset, Wormdal (V. Svorkmo) og andre, KrF feks..... og fordi man ikke HAR noen innsikt i hverken administrasjon eller blant politikere i denne kommunen i å ta vare på en kulturperle midt i kommunens SENTRUM : aksen Idrettsparken, Idrettshallen, Hermetikken, Gammelosen, Terna.

Til sammen en unik mulighet, noe som KUNNE ha blitt et mønster for hele Trøndelag - minst! Det kommer sikkert til å bli skuslet bort av politikere som ikke skjønner at for å beholde noe, må man investere! Den som står stille på 1947-nivå, blir frakjørt, og ligger død igjen iveigrøfta.

Det ser ut til at alle er komfortable med det : Fannrem som koser seg og tror de har vunnet, de skjønner ikke at selve framtida dermed er tapt, Politikerne som ikke skjønner filla, og har vegringsangst mot å bruke penger og gjøre en realistisk vurdering av hva som er mest fremtidsrettet og hvor det er smart å konsentrere innsatsen. I stedet velger man å sultefore og å spre innsatsen slik at man til slutt står igjen med ingenting.

Hva skal så OIF gjøre? Andre deler enn fotballen lever sitt liv i beste helse. Skal OIF bare legge ned fotballen, forvise den til Fannremsmoen og gå Grønset og Bang i møte og gå inn for å bygge ned Idrettsparken? Så får de borgerlige politikerne i dalføret sin våte drøm oppfylt, OIL tror at de har vunnet en "seier". For sent vil de oppdage - om ca 20 år kanskje at de spilte høyt og tapte i 2009 - 2010, og ødela fremtiden for alle, seg selv innkludert!

Vi går en spennede høst i møte!

fredag 14. august 2009

Exit Orkla FK?

Sitat :
"Orkla-avtalen i OIFs hovedstyre
Det er viktige saker på dagsorden når hovedstyret i OIF møtes onsdag 19. august. Vedtak om både Orkla-avtale, Kunstgressbanen ligger til grunn når OIF planlegger ekstraordinært årsmøte."


http://www.orkanger-if.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=1&id=2017&kat=529


OIF innkaller til ekstraordinært årsmøte :

"Ekstraordinært årsmøte sept. 2009 med føgende agenda:
- Finansiering lager Nedre Rømme
- Kostnadsoverslag renovering/utbygging av Klubbhuset i Idrettsparken
- Samarbeidsavtale OIF/OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken
- Samarbeidsavtale OIF/OFK/OIL om fotball-samarbeid "

Spesielt de to siste punktene har satt sinnene i kok på Orkanger.

Det er ikke for hardt tatt i å si at OIL ligger bak og saboterer samarbeidet, Orkla betaler ikke sin andel av Kunstgressbanen, og det eksisterer ingen vilje til samarbeid fra OIL.

Slik forholdene er i dag er det ikke plass til 3 klubber, OIL, og OIF har muligens plass til hver sine lag, men Orkla FK blir gjøkungen i reiret og må vekk, om ikke noe drastisk skjer og man ser lyset på Fannremsmoen......

Om man har plass og baner nok på Fannremsmoen gjenstår og se, det vil antakelig bli umulig å leie baneplass i Idrettsparken, uten at man betaler baneleie på forskudd, OIF er skikkelig lei av tomme løfter og brutte avtaler fra fannremsmiljøet!

Man ser nå klart og tydelig hva som har vært planen og planleggingen fra OIL's side de siste 5 - 6 år, der har man avskrevet Orkla FK for lenge siden og ensidig arbeidet for å kunne posisjonere OIL's eget lag best mulig etter smellen og bruddet som ser ut til å komme nå.

Når historien om dette skal skrives, er det på sin plass å minne om hva som var den faktiske situasjon høsten etter at OIL rykket ned, og før inneværende samarbeid ble etablert:

OIL sto uten folk, de sto uten mulighet til å stille lag. Hadde ikke Orkla FK kommet, hadde OIL i dag mest sannsynlig vært UTEN fotballavdeling, eller hadde spilt i de to nederste divvisjonene....... Etter et slikt havari ville nok de interne samarbeidsforholdene innen OIL ha blitt helt umulige, og hele lagets eksistens kunne ha stått i fare.
Det siste kom jo til syne i et internt oppgjør i OIL for et par år siden, hvor det stormet sterkt omkring Asphjells person og hans disposisjoner rundt Knyken og motorbane oppe på åsen.....

Vi innser det smarte og den kaldblodige planleggingen som fulgte og som var den egentlige agendaen for å få med en ærlig mann, med stort fotballhjerte som Nikki, OIF, med på planene om å etablere Orkla FK : man så nok Orkla FK som en midlertidig nødløsning, inntil man igjen hadde folk og sto sterkt nok til å stille eget lag.
Selv i nederlagets time er det bedre å ta samling i bånn, og samles om en ytre, felles fiende, nemlig OIF, og fortsette med sabotasje og undergraving, inntil man står sterkt nok til å ta et brudd.

I høst kommer opppgjøret. Det blir ikke pent og mye skitt vil bli virvlet opp.

Da er det viktig å ha klart for seg, selv om det finnes eksempler på mer eller mindre entusiasme om samarbeidsklubben på Orkanger og innen OIF også, står det klart, ved å vise til det som faktisk har skjedd at fra Orkangers og OIFs side har man gått inn i samarbeidet med åpent sinn og ærlige hensikter.

Det finnes nok eksempler på det samme innen OIL også, men de toneangivende krefter, de som sitter i ledelsen har ikke gjort det.

onsdag 12. august 2009

Bråk innenfor idretten i Orkdal

Sakset fra OIF's nettsider :
"OIF vil ha Knyken-orientering i Idrettsrådet

OIFs representant i Orkdal Idrettsråd, Rudolf Larsen ber om et møte i Idrettsrådet for å få en orientering om Orkdal ILs millionsøknad til nytt anlegg i Knyken. Så sent som 9. juni i år hadde rådet kontaktmøte, men der ble denne saken ikke nevnt av OILs representant, noe som synes merkelig i og med at rådet er et samarbeidsorgan.

I henvendelsen fra OIF-lederen til Idrettsrådet heter det:
- Som styremedlem av Orkdal Idrettsråd vil jeg be om at det innkalles til styremøte i Orkdal idrettsråd.

Det bes om en redegjørelse for OILs søknad av 02.07.09 til Orkdal kommune om tilskudd til utbygging og rehabilitering av ”Nye Knyken Skisenter” i 2009.

De tiltak det søkes om støtte for er ikke på Orkdal Idrettsråds prioriteringsliste som ble vedtatt 23. oktober 2008.

I ”Plan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2013” står det:

Orkdal Idrettsråd har en viktig funksjon både i planarbeidet og i forbindelse med de årlige rulleringer av planen. Orkdal Idrettsråd skal hvert år ha planens tiltaksdel på høring før planen rulleres i kommunestyret. Idrettsrådet har også et koordineringsansvar opp mot idrettslagene i Orkdal kommune og har et viktig ansvar for å stimulere til samarbeid på tvers av idrettslagene. Anlegg som er nevnt i planen kan ved rullering tas inn i prioritert tiltaksdel gjennom planperioden, men anlegg som ikke er nevnt i planen kan først tas inn ved revidering. "Det er et forhold man må legge vekt på her:

Lederen i Orkdal Idrettsråd er identisk med Leder i OIL.

Denne lederen er en NÆR støttespiller for Jorodd Asphjell, og har altså suverent unnlatt å følge spillereglene og først bringe søknaden om 7-millioner inn for det råd han selv leder, og dermed selv avskjært alle muligheter for korrekt saksbehandling og å få saken og søknaden inn på prioritert liste.

Dette er rett og slett suveren forakt for alle de andre idrettslagene i kommunen, og for alle andre idretter enn akkurat det som foregår i Knyken.

Det føyer seg fint inn i det bildet av triksing, bakspill og fusk og fanteri som etter hvert hefter ved personen Asphjell, nå har vi altså flere navn å føye til på lista.

For idrettens skyld, hensynet til HELE idretten og hensynet til det som er tilbake av samarbeidsvilje i denne dalen, og av hensyn til et spakt håp om at det skal gå an en gang å bilegge grendastriden i denne dalen :

Nå bør både Asphjell og hans sverddragere trekke konsekvensen av elendig lederarbeid og lederstil og trekke seg ut av idretten i dalføret - for godt!

Jeg oppfordrer fremdeles de som fortsatt føler at de MÅ stemme Arbeiderpartiet til Stortingsvalget, til å stryke Asphjell!

tirsdag 11. august 2009

Fortsatt Knyken-millionene

Sakset fra Søra :
"Skivebom 08.08.09 - 19:21
En må være ørbøgg for å skriv så my dumt og ikke minst feilaktig ting på nettet. Orkdal IL har søkt Orkdal kommune om 7 millioner for å bygge ut Knyken skisenter, som skal komme alle innbyggere i kommunen og regionen til gode. Skjønner ikke at dette har noe med grendastrid å gjøre. Ingen fra Fannrem eller andre steder i kommunen skrek og hylte for at Idrettsparken fikk bevilget 6,7 millioner til garderobebygg, redskapshus og klatrehall i budsjettmøtet i 2008. Kan dere ikke applaudere for at idrettslag og lag og foreninger går foran og får noe til i stedet for beskylde enkeltpersoner for alt mulig tull.
Av: applaus "


-------------------

Kjære "applaus", jeg skal honorere deg i din anonymytet med å gi deg et gjennomtenkt svar selv om du strengt tatt ikke fortjener det, anonym og skuggeredd som du er :

*******************************************************************************

Da må du være ørbøgg da kanskje.......?

For det du skriver er både dumt, feilaktig og et direkte angrep bakfra.

Det er vel ingen som protesterer på at Knyken skal bygges ut?
Det er to ting som vi henger oss opp i: MÅTEN det gjøres på og TIDSPUNKTET.


Det blir dumt sagt av deg når du påstår at vi er motstandere av å bygge ut Knyken. Knyken har fått mye hjelp og støtte fra hele dalføret, gjennom alle tider, både med penger og praktisk hjelp, uansett bosteds-adresse.

Det blir feilaktig når du stiller dette opp mot Idrettsparken, som om den bevilgningen skulle rettferdiggjøre dette utspillet. Fordi det går på bekostning av alle andre planlagte og vedtatte anlegg, og har betydning ikke bare for OIF, men Svorkmo og Gjølme også.

Det finnes en prioritert liste. Den korrekte fremgangsmåten er å søke om å få plass på denne lista og vente tålmodig til man når opp og får penger.

Angrepet bakfra kommer i kjent Asphjell-stil, hvor man går ut ca et halvt år i forkant og lanserer voldsomme planer, planer som mottaes med åpne armer av "alle", fordi alt er "fullfinansiert" og ledet gjennom byråkratiet på mytisk og mystisk vis, som om det ikke eksisterer saksbehandlere.
Og bakholdsangrepet er gjennomført, et halvt år etter planleggingen, hvor man plutselig har "krise" og må ha penger helt utenom tur.

At man ikke ser at dette er å egge til bygdastrid er både feilaktig og dumt, men kanskje forståelig.
Fordi den som er nærsynt nok, ser bare grendsastrid som et fenomen mellom Orkanger og Fannrem, i dette tilfellet favner det mye videre, det rammer Gjølme, Hoston, Svorkmo, Vormstad, Orkanger og til og med Fannrem, som alle nå risikerer å måtte legge tilside planlagte og vedtatte og tilsynelatende allerede finansierte planer.


Mulig at dette ble for mye til å ta inn over seg, men jeg gjentar, alle som føler seg tråkket på av Asphjell : stryk ham til Stortingsvalget, eller stem FrP!

søndag 9. august 2009

Itj ei Kron!

Vi hører at man er i ferd med å organisere "knykens venner".

Offisielt er formålet å samle inn penger til 7-millioners prosjektet til Asphjell, men det egentlige formålet er å få inn et lite beløp, for deretter å sette Orkdals-politikerne under press : "se hva vi har fått til, nå må politikerne også bidra og gjøre sitt".

Dermed er dette det motsatte av en positiv dugnad til idrettens felles beste i dalføret.
Det er og blir en utpressingsaksjon for å tvinge politikerne til å se bort fra den vedtatte prioriteringslista for kommunen som for lengst er vedtatt.

Dermed er hensikten med aksjonen at OIL vil forsøke å tvinge til seg midler på alle de andre idrettslagenes bekostning, og dermed bør INGEN, ikke en gang medlemmer av OIL, støtte denne aksjonen.

Ikke dersom man mener det har noe for seg å forsøke få til et samarbeid i fremtiden, ikke om man mener at regler og vedtak skal følges og ikke om man mener at ikke anraki skal rå i idretten og lokalpolitikken!

For min egen del vil jeg si klart fra på forhånd : det bli ikke ei krone å få fra meg, og forhåpentligvis ikke fra andre heller.

Mine kroner har allerede Orkdal Sparebank bevilget på mine vegne, og mot min vilje fra rente-inntektene fra familiens bankkonti i banken.

Det skal bli fornøyelig å se hvor mange kroner man er i stand til å samle inn på Fannrem, man har jo ingen tradisjon for kollektiv innsats og solidartitet der oppe. Den eneste innsatsen vi kan minnes er en voldsom innsats for å pløye, harve og så på 1. mai........

Jeg regner det som sannsynlig at det som kommer inn fordeler seg omtrent slik: 5% fra beboerne, 30% fra Orkdal E-verk, 30% fra Orkdal Sparebank, 5% fra Mølna, 10% fra Nøsen og 20% fra Felleskjøpet.

Jeg håper at lista blir offentliggjort i S-T, slik at jeg kan se hvor jeg ikke skal handle og hvor jeg skal flytte kontoer og anonnement vekk fra......... FØLG MED!

fredag 7. august 2009

Overskyet, grått og trist

Orkla FK kollapset mot Buvik: 1-10!

Ja, nå skal vi få se hvem som er menn og hvem som er mus.

Det er i motgang sjelestyrken måles.

For laget er alle tap sure, men det er nå vi skal få se hva resten av orkdalingene er laget av.
Medgangs-supporterne er jo rista av for lengst, det er nå det viser seg hva resten er laga av.

Jeg støtter i allefall laget, uansett, en skal aldri gi seg før en er dau.

onsdag 5. august 2009

7 millioner til Knyken????

7 millioner?
Plutselig koster planene til Asphjell penger....

Og helt utenfor tur, og helt utenfor prioritert liste skal nå OIL tilsynelatende tiltvinge seg hele 7 millioner av det kommunale idrettsbudsjettet.

Her er enda et godt eksempel på hvorfor virksomheten til Asphjell er så frastøtende: man setter i gang, ordner opp med avtaler og ordninger bak ryggen på folk, utenfor tur og uten debatt. Så, etter at ballen har begynt å rulle koster det plutselig penger.

Dette ser ut til å være en torpedo rettet rett inn mot Hall 3 i Idrettsparken. I så fall er det temmelig frekt og fremmer ikke akkurat samarbeidet i dalen. Om noe kan kalles å egge til bygdastrid, så er det nettopp en fremferd som dette. Her ser vi Asphjell og hans kumpaner på sitt aller verste!

Det eneste lyspunktet i denne sammenhengen er at NÅ har vel Asphjell revet grunnen under den andre saken han driver bak ryggen vår: Hall 3 på Follo?
 
Blogglisten