tirsdag 2. juni 2009

Ikke så kjapt, sjekk Arbeiderpartiet nærmere!

Den lille leserundersøkelsen tyder på at Arbeiderpartiet er det eneste partiet som har tillit i Hall/Banesaken.

Men her må man ta seg litt tid og sjekke nærmere!

Sitat fra Orkanger Vel:
"Fremskrittspartiet stemte med Ap og SV for å bevilge penger til hall i Idrettsparken nå. Samtidig har gruppeleder Torstein Larsen bedt kommunen avklare om det er mulig å ersatte dragerne og taket på Gammelhallen uten å rive og bygge helt nytt.

Larsen har reist spørsmålet fordi andre har spurt ham om det kan spares spenger på en rehabilitering. Tidligere undersøkelser tyder på at det ikke er realistisk. Dessuten er også gulvet nedslitt.

Svar kommer i formannskapet onsdag 3.juni.
For øvrig sprakk enheten i Arbeiderpartiet på spørsmålet om utredning av en felles ungdomsskole på Follo. Liv Bente Asphjell brøt ut og stemte for Follo."


Legg merke til dette!

Partiet SV har tidligere vist seg å være totalt upålitelig i alle spørsmål det Follo kommer inn i bildet.
På 1990-tallet døpte jeg SV for Bade-partiet, ettersom de kun fokuserte på BADEPLASSENE i spørsmålet om kloakken i Vannspeilet (AKA Gammelosen).

I dag er det nok riktig å kalle SV for Follo-partiet. Uansett hvor kostbart eller dumt et forslag er, ligger det en anelse av bevilgninger til et eller annet på Follo, går SV automatisk inn for det.
Det er nesten utrolig at et politisk parti kan (la seg) bli misbrukt til å være en fagforening for bare en liten del av skolelærere!

Larsens forslag er godt og bør undersøkes nærmere, et slikt skissert overdekkende tak, kan også brukes som "grunnmur" for en tilskuertribune, hele greia kan bygges i STÅL AV REINERTSEN, DETTE HAR MAN 35 ÅRS ERFARING MED, DER NEDE!

For de som har litt peiling, vil en vite at selve limtre-dragerne i gammelhallen er solide, det kommer aldri til a skje at hallen svikter påga av dragerne, men taket lekker, derfor en tribune, som sammen med et skikkelig tak over klatrehallen, som i parentes bør komme mellom gammelhallen og nyhallen, fikser problemet elegant og legger gammelhallen i en "kokong". Da gjenstår bare å modernisere gulvet dekket i gammelhallen og vi har fått i både pose og sekk, om vi vil det.


Men det er en passus til i sitatet ovenfor!

Legg merke til L.B. Asphjell, hun deler ekteseng med en ikke ukjent Stortingsrepresentant.

Atter en gang ser vi at "Asphjell-fraksjonen" Orkdal Arbeiderparti - den delen vi før i tida har omtalt som "de borgerlige i Arbeiderpartiet" i over 40 år - svikter Orkanger.

Det er nærliggende å tro at Asphjell kommer til å bryte ut og stemme for Hall og Bane 3 på Follo også, når saken kommer endelig opp og det hele skal avgjøres.
Det kan virke merkelig på uteforstående dett at ALT skal til Fannremsmo-området, men i deres verden virker gravitasjonskraften slik at allt liksom skal falle oppover og lande på Fannremsmoen!

Ikke ha tillit til alt som kommer fra Arbeiderpartiet heller, det må stilles krasse spørsmål, Ørabyggen må begynne å KREVE, resten av bygda har gjort det i over 40 år, for dem er det blitt så naturlig at når noen spør annerledes, stemples DET som bygdastrid av gammel vane!

Bygdastriden i orkdal går ut på å late som om alt er i sin skjønneste orden og forfordele ytterkantene grovt, alt mens man krever at Ørabyggen skal samle sammen penger og delfinansiere alt selv, gang på gang. Det utrolige er at de samme folkene som krever slik ekstraskatt av oss, er de samme som hevder at de går inn for skattelette! På tide å gjennomskue lureriet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten