tirsdag 2. juni 2009

Hallsaken / Bane 3

Denne saken har nå løpt i årevis og gang på gang ser vi at det borgerlige flertallet i Orkdal, sammen med bygdapolitikere fra andre lister, feks Arbeiderpartiet gjør hva som helst for tilsynelatende å hevne seg på Orkanger, som det sies i nettdebatten omkring dette tema i Sør-Trøndelag.

Vi går dessverre mot et Stortingsvalg, slik at i ÅR kan vi ikke adressere dette spørsmålet direkte til politikerne.

Men det finnes andre måter å bli hørt på!

I så måte utmerker Arbeiderpartiet seg på flere måter:

Det er nesten alene om å ha talsmenn for Idrettsparken og Orkanger.
Det ER alene om å ha sterke talsmenn for Orkanger og Idrettsparken i Kommunestyret, først og fremst Wormdal og Solem. Dette benyttes da også mot dem av meningsmotstandere i og utenfor partiet.
Og partiet er delt og har en sterk bygdapolitisk fløy på Fannrem.
Dessuten har partiet en Stortingsrepresentant fra Fannrem, Jorodd Asphjell, som utmerker seg ved å være en av landets mektigste idrettspolitikere med plass i NIF's styre, og dom samtidig har markert seg på utallige måter ved kompromissløst å arbeide mot Orkanger og aller helst gjøre det i de lukkede rom og bak kulissene. Han har gang på gang styrt økonomiske midler bort fra sentrum, og opp i grendene.

Men NÅ har vi en sjanse til å rette på det.

Det er stortingsvalg. og Asphjell er på valg! Da kan det siteres fra Lovdata om valgordningen vår:

*********************************


7-2. Endringer på stemmeseddelen

(1) Velgeren kan ved stortingsvalg endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjøres ved å sette nummer ved kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen.

(2) Velgeren kan ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg gi kandidater på stemmeseddelen én personstemme. Dette gjøres ved å sette et merke ved kandidatens navn.

(3) Velgeren kan ved kommunestyrevalg også gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis til et antall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges til kommunestyret. Uavhengig av kommunestyrets størrelse kan det likevel alltid gis personstemme til minimum fem kandidater fra andre lister. Når velgeren gir personstemme til valgbare kandidater på andre lister, overføres et tilsvarende antall listestemmer til den eller de listene disse kandidatene står oppført på.

(4) Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med ved valgoppgjøret.

Endret ved lover 10 jan 2003 nr. 4 (i kraft 1 feb 2003 iflg. res. 10 jan 2003 nr. 3), 20 juni 2003 nr. 46 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715), 15 april 2005 nr. 18.
"

*************************

Som man vil se kan vi STRYKE denne representanten!
Asphjell sitter ikke særlig trygt på taburetten, han kan fort falle utenfor Stortinget.

Det er på tide at han stilles til politisk ansvar for sine idrettspolitiske handlinger gjennom mange, mange år.

Det er bedre at distriktet blir representert av Arnt L. Haugen, som i allefall er NØYTRAL i de spørsmålene vi er interessert i her, enn at denne herren forttsatt skal ha anledning til å sitte som en grå eminense bak kulissene og legge opp løpet som sikrer Hall på Follo, fortsatt baneutbygging på Fannremsmoen, blokkering av bevilgninger til Idrettsparken - i det hele tatt fortsette som han har gjort de siste 15 år.

Derfor bør parolen bli, blant alle som har planer om å stemme Arbeiderpartiet, og som er idrettsinteressert: ikke en stemme til Asphjell!

Derfor bør oppfordringen til alle som er lei bygdastrid og bakspill : ikke en stemme til Asphjell!

Sørg i GOD TID for å skaffe dere stemmesedler, stryk representanten Asphjell, og sørg for at så skjer i henhold til den trykte innstruksen på seddelen.

Det skal ikke mange strykinger til for å kullkaste nominasjonen.

På den måten kvitter vi oss med en målbevisst motstander av all utbygging av Idrettsparken gjennom mange år.

På den måten får vi sendt et sterkt signal til ledelsen av Arbeiderpartiet at man må stake ut en annen kurs, både til Stortingsarbeidet og en kraftig advarsel om hva som vil kunne skje ved Kommunevalget om 2 år.

Dette har fått løpe i alt for mange år allerede uten at noen har gjort noe med det.
Vi ser at apetitten øker på Fannremsmoen etter hvert som man spiser. Stoppes ikke dette NÅ, ødelegges alle muligheter for en sentrumsutvikling i Orkdalen de neste 50 årene.

Da kan vi sitte igjen med et dalføre som spiller samme rolle, eller er enda mye mere isolert enn Gauldal er i dag, og hele dalen kan bli et fraflytningsområde.

Finn fram Finpenna og stryk den som ikke passer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten