lørdag 27. juni 2009

Orkla-hallen er et Idrettsanlegg!

Det hersker alkoholforbud i idretten.

Tiden er overmoden for å håndheve alkoholforbud på alle idrettsarenaer STRENGT.

Det er uverdig at man i et rikt land som Norge skal være avhengig av å arrangere fyllefester for å drifte idrettsarenaer.

Det er uverdig og antakelig ulovlig i henhold til Norges Idrettsforbunds lovnormal, at man for å finansiere et idrettslag, griper til å arrangere fyllefester.

Det er nesten usmakelig at landets største politiske parti skal få inn penger ved å arrangere fyllefester.

Det blir helt håpløst når frivillige foreldre som håndball-generalen vår forteller at han personlig har stått i hallen og vasket spy for å skape rom for barns lek med ball, dagen etter slike fester!

Det skal herske et absolutt alkoholforbud i alle landets idrettsarenaer. Noe annet er å spytte på feks dopingjegerne som vi ellers er så stolte av!

Derfor forventes at man i god tid før det planlagte arrangementet i Hallen den 4. september, før Stoltenberg og Giske ankommer for å ha fest, sørger for at alkoholforbudet skjerpes inn, og at både vakter og politi finnes i døra og sørger for at all alkohol blir beslaglagt og fulle mennseker fjernet fra en idrettsstadion.

Dessuten bør det forventes at uskikken med å opprette ambulerende skjenkeløyve i kommunens offisielle idrettshall trekkes tilbake og fjernes for godt. Vi har andre arenaer for å arrangere fest.

I idrettshallen skal det legges til rette for barn og ungdom, og deres idrettslek, ikke fyllefester.

1 kommentar:

  1. Da er Ivar Konrad Gangås (KrF) alarmert, med tanke på å innskjerpe alkoholforbudet i en idrettshall og inndra den ambulerende skjenkebevillingen Arbeiderpartiet har tenkt å benytte seg av.

    Det hører ingen steder heime at et politisk parti eller et idrettslag har planlagt å tjene penger på å selge alkohol i en idrettshall.

    Uskikken skaper bare en masse ekstra-arbeid og tilgrising for de ansatte også.

    SvarSlett

 
Blogglisten