mandag 13. juli 2009

Godt innlegg i S-T-debatten

Selv om forsøket på skyld-DELING blir helt feil har vedkommende flere gode poeng.
Oppfordrer vedkommende om å skrive kommentar HER, i stedet for å gå i dagesvis å vente på S-T!

Sitat :
"Få fokus dit det skal. 12.07.09 - 15:51

Som foreldre til aktive barn i OIF er jeg nå mektig lei av alt skriveriet om Orkla, Orkdal IL, Orkanger Vel, bane 3, og Jorodd Asphjell. For oss som har aktive barn er det viktig med et idrettslag som skaper rom for lek, trivsel og bredde, samt det å inkludere alle barn uavhengig av ferdigheter/talenter så lenge som mulig,

Det viktige for oss er at alle barn føler seg like mye verdt og viktig for sitt idrettslag. Bare på den måten vil alle foreldre stille opp til dugnad, kaffesalg osv. Jeg tror ikke det blir fred før Orkanger IF og Orkdal IL blir som før, og Orkla legges død.

Talenspeidere og talentutvikling vil nok uansett kunne skje, RBK og Tronheim er jo bare en halvtime unna. Men husk viktigst er det at idretten ivaretar bredden og mangfoldet.

Når det gjelder siste tids skriverier om Orkanger Vel, Jorodd Asphjell, DDE fest og Ap arrangement, så har jeg en ting å si. Mulig Asphjell har for mange verv og at han nå har blandet kortene litt, men ta kortene da og ikke mannen.

Mulig Orkanger Vel også gjør det samme, det er ikke lett å vite hva som er vel foreningas intensjon lenger eller om det er Hans K eller velforeninga som mener det som skrives.

Enig er vel alle uansett om at Asphjell har gjort mye, mye bra for Orkdal I.l. og Kringstad har gjort mye, mye bra for Orkanger og nærmiljøet.

Men slik Orkanger Vel fremstår nå, kan det virke som det er flere som har mange hatter og ikke helt vet hvilket hatt de skal gå i.

På vegne av den oppvoksende generasjon ber jeg dere ta til fornuft, det er jo dere som er barnas forbilder - har dere tenkt på det?
Av: Lille My "


--------------oooooo00000000ooooooo-----------------

Inskriveren reiser viktige spørsmål, men bommer til dels kraftig på målet, etter min mening.

Vi er enige om en ting: På vegne av den oppvoksende slekt, er det viktig å ta til fornuften.

Men saksfremstillingen blir helt feil! Det er ikke slik at det er to likeverdige parter. Orkanger Vel er ikke en gang part i dette, Orkanger Vel står egentlig på siden av striden og stridighetene mellom dalførets to største idrettslag, OIL og OIF.

Derimot kan man sikkert si at Orkanger Vel står først i kraft av solide argumenter og grundig dokumentasjon på det som oppfattes som urettferdig i forholdet mellom de to idrettslagene.

Orkanger Vel har vært tydelige hele tiden på at deres interesse kan samenfattes enkelt: forsøke å få med seg kommunens innbyggere i et prosjekt hvor man bevarer det beste fra tidligere tider, og peker ut en kurs for et moderne og mennkevennlig SENTRUM i kommunen vår.

Orkanger Vel har vært veldig tydelige på at de anser Orkanger som det naturlige sentrum i kommunen, og det skulle da også bare mangle, på Orkanger finnes alt allerede som man mangler på Fannrem, og som man har arbeidet intent i mer enn 30 år for å kapre og overta der oppe!

Det du snakker om - forholdet idrettslagene i mellom er egentlig et litt annet spørsmål enn det Orkanger Vel tar opp. For Orkanger Vel er forholdet mellom idrettslagene bare av betydning så lenge det går på spørmålet om å bevare og vedlikeholde og ikke minst bygge ut Idrettsparken. Gammelosen og Idrettsparken er av stor betydning for Orkanger Vel i deres strategi for å skape et bedre sentrum for ALLE i denne kommunen, men Idrettsparken har særlig betydning, idet en er avhengig av midler for å bevare den, Gammelosenskal det bli vanskelig å få både nedlagt og flyttet.....

Vi har sett flere grove angrep på Idrettsparken, som sammen med Gammelosen, er siste grønne lunge som finnes tilbake av det flotte, grønne og øde arealet som omga Orkanger fram til 1973 - 74.

Disse angrepene har slett ikke alle vært i regi av Asphjell. Og i allefall ikke i regi av Orkdal Arbeiderparti. Samtidig finnes det viktige støttespillere for det Orkanger Vel snakker om innad i Orkdal Arbeiderparti. Derfor er bildet komplisert.

Men en ting er helt sikkert, ser man på de siste 10 års debatt rundt Sentrumsspørsmålet og rundt Idrettsparken har Asphjell i beste fall spilt en passiv rolle. Han har knapt nok bidratt positivt, feks i spørsmålet om å redde Idrettsparken fra å bli gjenstand for kommunal og privat tomtespekulasjon.

I stedet for - som idrettsleder på høyt nasjonalt nivå og stortingsrepresentant å bidra positivt, ved å mobilisere og sette ned foten for slike bakholdsangrep som vi så, da Orkangerfolk gikk i fakkeltog for Idrettsparken sin, har Asphjells fokus vært det stikk motsatte.

For når Orkanger mobiliserte FOR HELE KOMMUNEN, i og med at Idrettsparken er vedtatt å være HELE KOMMUNENS felles idrettsarena, satt han stille og fortsatte sitt arbeid i dølgsmål for å få finansiert Orklabanken Stadion, med kunstgress, eller å styre midler til samme sted for å sette opp en ballbinge, når han i stedet burde ha følt ansvar for å sette opp denne ballbingen i kommunens vedtatte felles idrettsarena.

Asphjell kritiseres ikke for å "ha gjort mye for OIL", han kritiseres for å ha gjort det i hemmelighet og i dølgsmål, og på en måte slik at det kommer i veien for finansieringen av vedtatte planer, NOE SOM KOMMER TIL Å RAMME ALLE IDRETTSLAG I KOMMUNEN, simpelthen fordi det er umulig å planlegge, så lenge en rå maktpolitiker nekkter å følge NOEN spilleregler.

Forholdet mellom OIL - OIF og forholdet til samarbeidsklubben Orkla FK, er ikke et tema for Orkanger Vel, det må avgjøres av lagene.

Men mange av oss er interessert og skriver om det både i avisa, her, og i gjesteboka til Orkanger Vel, det er ikke et tema for OV, så vidt jeg kan se. Hans Kringstad skriver reine nyhetsoppslag om forholdet lagene imellom og peker på, dersom det er fare for at det går ut over den overordnede planen i å bidra til å skape et livskraftig sentrum i dalføret, hva som er galt med planene eller økonomien.

Det betyr at Orkanger Vels linje og argumentasjon er svært så oversiktlig, det finnes ingen skjulte hatter HER.

Slik jeg oppfatter Orkanger Vel arbeider de åpent for en sak, et best mulig sentrrum, et best mulig Orkanger, simpelthen fordi det ikke er noe alternativ, sentrum i Orkdal Kommune ER Orkanger, det er et faktum alle ser, spesielt alle som kommer utenfra og besøker kommunen vår, der er det orkanger man ser og legger merke til, alt annet blir knapt nok registrert som annet enn en VEG, selv om noen fanatikere med postnummer 7320 nekter å se verden som den er.

Til dem er å si :

"Når kartet ikke stemmer med terrenget, er det mest rasjonelt å forandre kartet og ikke terrenget, det vil aldri bli mulig å flytte Idrettsparken til Follo, Hallen ligger der den ligger og Gammelosen kan ikke flyttes.

Ta verden for det den er, kom gjerne nedover og kos dere ved strendene langs Gammelosen på godversdager, dere er hjertelig velkomne, alle som en!"

Om bare 7320 kunne begynne å trekke i samme ende av tauet som resten, ville vi på kort tid ha mulighet for å realisere en flott drøm, noe som ville være til fordel for ALLE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten