torsdag 15. oktober 2009

Million i minus på Asphjell-løkka

Sitat fra Orkanger Vel's hjemmeside:"Orkdal kommunestyre kuttet onsdag en million kroner i garantien til Orkdalsbanken stadion"

Javel, da er fasiten lagt, OIL må belage seg på å skaffe EN MILLION EKSTRA. Ikke bare i år, men hvert år framover.

OIL har gjort resten av lokalsamfunnene som til sammen utgjør Orkdal kommune forbannet med framferden sin. Ikke bare Orkanger og OIF, men også Svorkmo, Hoston og Gjølme.

Vi merker oss at en profilert bygdapolitiker som feks Jorunn Wormdal Asbøll nå går ut og går mot OIL's lånesøknad - det bør være et alvorlig varsko for OIL og Asphjell, og føre til en endring i oppførsel for fremtiden.

Nå reagerer lokalpolitikere fra flere deler av dalføret på den halsløse fremferden til OIL, som tar seg til rette, overkjører det andre idrettslagene i kommunen, og forventer å få fripass til pengesekken.
Dette skaper bydastrid.

Bygdastridens arnested har dessverre blitt Orkdalsbanken Stadion.

Når man sår vind, høster man storm. Så nå får de testet dugnadsinnsatsen sin der oppe. Jeg tipper Asphjell og hans menn vil vise seg å være en katastrofe for OIL.

DETTE VAR VEL FORTJENT!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten