mandag 25. mai 2009

Debatten fortsetter i Sør-trøndelag

http://www.avisa-st.no/arkiv/orkdal/article1240573.ece

Siterer foreløpig siste innlegg:
"herrefred ?
21.05.09 - 13:04
Orklas videre skjebne blir ikke avgjort på grunn av en litt feilaktig avstemning. Seniorlagets plassering i årets serie, og om seniorlaget har igjen seniorer ved sesongslutt blir avgjørende. I tillegg blir den nye samarbeidsavtalen viktig for fortsettelsen. Og den ser ikke lovende ut da OIL ikke ønsker å samarbeide med Orkla vedrørende gutte og smågutte. Det blir faktisk OILs dårlige samarbeidsholdning til Orkla som kan ødelegge klubben."Her resttes søkelyset på et stadig tilbakevendende problem i denne debatten:

Kan man STOLE på OIL? Har man noensinne kunnet stole på OIL?
Så vidt jeg kan se har man kun snakket om samarbeid når man selv ligger nede og står uten muligheter, der oppe fra.

Så vidt jeg kan se bryter man straks inngåtte avtaler, eller saer bort fra inngåtte avtaler og fortsetter som før.

Den beste illustrasjonen på det?

Tja hva med ballbingen, feks? Den BURDEjo ha kommet i Idrettsparken, som er vedtatt å være kommunen og hele dalens HOVEDANLEGG for både friidrett, fotball og annen fysisk fostring.

Men hvor styrte lederen for OIL pengestrømmen? (for alt var jo finansiert av STORSAMFUNNET, det var hans politiske venner og kandestøpere som signerte regningen)

Jo selvsagt - i stedet for å legge dette til det sted der flest mulig ville ha glede av det, klemte man ballbingen inn på et område som er for lite allerede, og hvor man kunne ha brukt plassen til noe fornuftig, kanskje fått til et makeskifte med naboen og fått plass til en ekstra slitebane.

Men nei, OIL kortsiktighetens og NUETS høyborg i hele Orkdfalen valgte annerledes, deres leder valgte selvsagt å prioritere sin egen klubb framfor fellesskapet. Utrolig hvor stor forskjell det er på praktisk politikk og levd liv og politiske festtaler, vi skal huske det til valget, når den samme lederen kommer og snakker om "fellesskap" og felles løsninger!

Og hva med satsingen på kunstgress på Fannremsmoen?

Samme sak. Penger som med fordel kunne vært brukte i Idrettsparken, hvor en raskt kunne ha fått ENDA en bane med oppvarming om vinteren, for anlegget ligger der allerede!

I stedet forstatte OIL-ledelsen på geriljataktikken som har ødelagt og vil fortsette å ødelegge alt samarbeid i dalføret til evig tid.

Jeg blir kritisert fordi jeg våger å skrive om dette, og SAMTIDIG snakke om "samarbeid".

Til det er å si at vi får ALDRI noe virkelig samarbeid så lenge gerljataktikken får fortsette fra OIL. Og vi får aldri noe samarbeid så lenge OIL har TO AGENDAER, en festtale-agenda og en hemmelig og skjult agenda, som går på å egoistisk rote til seg mest mulig fra Storsamfunnet, på bekostning av alle andre.

Det er på tide at OIL selv begynner å etterleve og HOLDE inngåtte avtaler.

Uten det er alt samarbeid dømt. Og uten det er selve fotballen i dalen dømt, drømmene om bare å trykke på en bryter, så skal vi være tilbake til 1989, er selvsagt bare guttedrømmer for barn, det går ingen vei tilbake, det går bare en vei, og det er fremover og navnet på den veien er SAMARBEID.

Men da må man se seg i speilet og begynne å opptre hederlig og ærlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten