onsdag 27. mai 2009

Da er det klart, vi er svikta av de borgerlige partiene - IGJEN!

Sitat:
"Nytt nei til bane 3-penger
Nok en gang har det politiske flertallet sagt nei til å avsette penger til bane 3 i Orklahallen. Ap foreslo å bevilge 10 millioner kroner da regnskapet for 2008 ble gjort opp. Partiet ble stående alene i formannskapet onsdag. De andre sluttet opp om et forslag fra Oddbjørn Bang (Sp). Det innebærer ekstrabevilgninger til flere formål - men ikke til erstatning av Gammelhallen "

Atter en gang blir vi sviktet og det er de samme partiene og de samme politikernavnene som går igjen.

Nå har Bang gått igjen, i festtaler på det åpne møtet og debatten som Orkanger Vel arrangerte. Og som føljetong i Sør-Trøndelag med fete løfter, så lenge det ikke koster noe.

Forblommede løfter - uten konkrete forslag og uten penger på bordet.

Her hadde Orkdal Kommunestyre en sjanse! 10 millioner i ekstrabevilgninger skulle fordeles. Det skulle egentlig vært en liten julekveld det.

Det ville ha vært rimelig å bevilge LITT penger til det vedtatte hovedanlegget for Idrett og Fotball i dalføret, og sette av fondsmidler til Idrettsparken.
Slik at dørstokken kunne ha blitt en god del lavere når man en gang blir nødt til å bevilge penger til Hall 3 og flere baner, samt å oppgradere Friidrettsbanen fra den 1947-standarden som politikerne ser ut til å ville verne så pietetsfullt. For DET blir man til slutt, enten man vil eller ikke.

Legg merke til at Arbeiderpartiet foreslo å sette av hele beløpet - 10 millioner i sin helhet - til dette formålet! Det bør huskes til neste kommunevalg!

Legg også merke til : hele vårt statssystem er bygget på et gyldent prinsipp : Det Gode Kompromiss.

I en slik sak, som det har stått slik strid om, så lenge, skulle en tro at borgerlige politikere ville vært interessert i å nå framm til et kompromiss.

Om man ikke fant å kunne imøtekomme Arbeiderpartiet full ut -
(og flertallet av Orkangers befolkning, jeg minner om fakkeltoget for å verne Nedre Rømme og pengeinnsamlingen til Idrettsparkens Venner, der stemte flertallet av oss med LOMMEBOKA! Det veier mere det enn bare å si et par ord!),
- så kunne man forventet et kompromiss, hvor halve beløpet - 5 millioner av ekstraoverskuddet, eller kanske 3 millioner, kunne ha blitt satt av.

Men NEI!

De borgerlige partiene har ærklært krig mot Orkanger og Orkangervelgerne.

De må være hellig overbeviste om at de ikke har noe å vinne - ikke en eneste stemme! - på Orkanger.

Vi går mot et valg, dessverre ikke et lokalvalg, men allikevel, la oss gå sammen om å gi dem rett!

Ikke en stemme til Venstre! Ikke en stemme til Senterpartiet! Ikke en stemme til Kristelig Folkeparti! orkdalslista stiller ikke, som kjent.

Så kan vi heller snakkes sammen før valget om hvem som fortjener våre stemmer mest, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Høyre - de kaster i allefall ikke skitt etter Orkangerfolk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
Blogglisten